General Information

Institutional Information: Biga Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Sosyal Politika Ve Sosyal Güvenlik

Metrics

Publication

7
UN Sustainable Development Goals