Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Politika Bağlamında İbn Haldun

I. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 November 2018, pp.679-683

Books & Book Chapters

Dıgıtalızatıon In Elderly Caregıvıng Work: Gerontechnologıcal Transıtıon

in: Digital And Green Transition: New Perspectives On Work Organization, Doğa Başar Sarıipek,Valentina Franca, Editor, Dora, Bursa, pp.183-215, 2023

Genç İşsizliği Sorunu: İşgücü Arzı Ve Talebi Açısından Bir Değerlendirme

in: Çalışma Hayatında Güncel Sorunlar, Mete Kaan NAMAL,Bülent ARPAT, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.3-35, 2022

Uluslararası Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Düzenlemeler

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Gökçe Cerev,Yakup Köseoğlu, Editor, Dora, Bursa, pp.305-323, 2022

Enerji Yoksulluğu

in: Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Gökçe CEREV, Bora YENİHAN, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.253-263, 2022

Türkiye'de Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği

in: Çanakkale Ekonomisinin Bölgesel Yapısı ve Bölgesel Kalkınma, SARIDOĞAN Ercan, KILIÇ Cüneyt, TOPKAYA Özgür, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.100-109, 2022

Metrics

Publication

7
UN Sustainable Development Goals