Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Status of Research in Educational Administration: An Analysis of Educational Administration Journals, 1999-2007

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.10, no.39, pp.59-77, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Seçmeli Ders Olarak ''Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme' : Öğretmen Adayları İçin Ne İfade Ediyor?

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, no.5, pp.186-196, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisansüstü Eğitimde Kayıt ve Devam Sorunları

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.165-178, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seçmeli ders olarak “yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme” : öğrenciler için ne ifade ediyor?

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.1510-1514

Yerel Eğitim Liderleri; Gönüllülüğe İlişkin Olgubilimsel Bir İnceleme

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.345

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Öğretmen Eğitimi: ÇOMÜ ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde Gönüllü Bir Uygulama

İKİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.176

Okul Oncesinde Toplumsal Cinsiyete Duyarli Etkinlik Gelistirme: COMU CABA Cok Amacli Erken Cocukluk Egitimi Merkezinde Gonullu BIr Uygulama

2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (2ndEducation Research and Teacher Education Congress / ERTE Congress),, Aydın, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.2-4

Opinions Of Ph.D Students Towards The Academic Counseling Process

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Serbia, 10 - 12 May 2018, pp.101

Willingness of Teachers to Continue Ph.D Education

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Serbia, 10 - 12 May 2018, pp.87

Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmen olma istekliliği

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Bandırma, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.754

Opinions of the Instructors towards the Counseling Process in the Post-graduate Education

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, Bulgaria, 19 - 22 May 2017, pp.59-60

Opinions of the Instructors towards the Counseling Process in the Post-graduate Education

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, SOFYA, Bulgaria, 19 - 22 May 2017

Toplumsal Cinsiyeti ”Eşitlemede” Üniversitelerin Rolü

10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015

Discipline Problematic in Vocational High Schools: Views of Preservice Teachers Graduated From These Schools

7th World Conference on Educaitonal Sciences, Novotel Athens Convention Center, Athens, 5 - 07 February 2015

Üniversite ve eğitim fakültesi yönetimlerine ilişkin bir profil çalışması

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.482-483

Üniversite ve eğitim fakültesi yönetimlerine ilişkin bir profil çalışması

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.482-483

Üniversite ve eğitim fakültesi yönetimlerine ilişkin bir profil çalışması

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.482-483

Üniversite ve Eğitim Fakültesi Yönetimlerine İlişkin Bir Profil Çalışması

8.Ulusal Eğitim Yönerimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

Lisansüstü Eğitimde Kayıt Ve Devam Sorunları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi, İstanbul., Turkey, 12 - 14 September 2012

Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri

7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2012

Öğretmen Görüşlerine Göre Karakter Eğitiminde ve Karakter Gelişiminde Okulun Rolü

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, 1 - 03 October 2009

Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.481-484

Books & Book Chapters

Salgın Sürecinde Öğretmen Yetiştirme

in: Covid-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları, Çoruk, Adil., Editor, Pegem Akademi, pp.89-97, 2021

Bilir B., Uslu B., Öztürk H., Çağatay Ş.M., "Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş puanları ile KPSS puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili", Sivas, ss.337-347, 2018

in: Eğitim yönetimi araştırmaları, Uğurlu C.T., Beycioğlu K., KoşaR S., Kahraman H., Köybaşı-Şemin F., Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, pp.337-347, 2018

Opinions of the Advisors towards the Counseling Process in the Post-graduate Education

in: Research on Education, Hasan Arslan,Carmen Sonia Duse,Mehmet Ali Icbay, Editor, International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.194-201, 2017