Education Information

Education Information

  • 2009 - 2010 Postgraduate

    Yeditepe University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1996 - 2000 Undergraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği, Turkey