Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2009 - 2010 Yüksek Lisans

    Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

  • 1996 - 2000 Lisans

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği, Türkiye