Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR VE GENETİK

in: Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik - Özel Konular Genetik ve Multidisipliner Yaklaşımlar, Prof Dr C. Nur SEMERCİ GÜNDÜZ, Editor, http://www.turkiyeklinikleri.com, Ankara, pp.49-61, 2019