Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2021 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

  • 2012 - 2020 Araştırma Görevlisi

    Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

  • Lisans Sosyal Psikoloji.1.

  • Lisans Sosyal Psikoloji.2.