Education Information

Education Information

  • 2013 - 2015 Postgraduate

    Istanbul Gelisim University, Instıtute Of Socıal Scıences, işletme, Turkey

  • 2009 - 2013 Undergraduate

    Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey