General Information

Institutional Information

Unit
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Department
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Program
Kentleşme ve Çevre Sorunları