Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı

  • Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

  • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

  • Malzeme Bilimi

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Durum yoğunluğu, faz dengesi ve faz geçişleri

  • Temel Bilimler