Genel Bilgiler

Biyografi

11 Ocak 1963 tarihinde Muğla ili Milas ilçesine bağlı Avşar köyünde doğmuş olan Prof. Dr. Muhammet TÜRKOĞLU, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünde lisans öğrenimini, 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Canlı Deniz Kaynakları Anabilim dalından “İzmir Körfezindeki Su, Sediment ve Bazı Organizmalardaki Krom Konsantrasyonlarının Araştırılması” adlı tezini vererek Yüksek Lisan Öğrenimini, 1998 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde “Orta Karadeniz Bölgesinin (Sinop Yarımadası Kıyıları) Fitoplankton Kompozisyonu ve Onu Etkileyen Çevresel Faktörler” konulu doktora tezini vererek Doktora öğrenimini tamamlamıştır. Bununla birlikte, Prof. Dr. Muhammet TÜRKOĞLU 1991-1994 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünde “Tam zamanlı Bilimsel Araştırmacı”, 1995-1998 yılları arasında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim dalında “Araştırma Görevlisi”, 1998-2000 yılları arasında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim dalında “Araştırma Görevlisi Dr.” olarak görev yapmıştır. Muhammet TÜRKOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi (Yeni Adı: Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi), Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında 2000-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent ve 30 Haziran 2010 tarihinde Biyoloji (Hidrobiyoloji) Anabilim Dalında Doçent ünvanı aldıktan sonra 2010-2015 yılları arasında doçent olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 18 Şubat 2016 tarihinde profesör olan Muhammet TÜRKOĞLU, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Muhammet TURKOGLU akademik kariyeri boyunca bir çok ulusal ve uluslar arası deniz seferlerine katılmıştır.

Uzmanlık Alanım: (1) Denizel Biyoçeşitlilik ve Ekoloji (Microplankton, Fitoplankton and Microzooplankton) (2) Biyolojik Oşinografi (Fitoplankton Dinamiği) (3) Kimyasal Oşinografi ve (Nütrient Dinamiği) (4) Zararlı Alg Üremeleri (HABs) (5) Ötrifikasyon ve Fitoplankton (6) Fiziksel Oşinografi (CTD)

Kurum Bilgileri

Birim
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Bölüm
Su Ürünleri Temel Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Deniz Biyolojisi

İletişim

E-posta
mturkoglu@comu.edu.tr
Diğer E-posta
turkogluavsar@gmail.com
Web Sayfası
https://avesis.comu.edu.tr/mturkoglu
Cep Telefonu
+90 530 692 5658
İş Telefonu
+90 286 218 0018 Dahili: 16011
Fax Telefonu
+90 286 218 0543
Ofis
05-60
Posta Adresi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü 17100 Çanakkale