Education Information

Education Information

 • 1991 - 2001 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Tarih Anabilimdalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, Turkey

 • 1988 - 1991 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Milli Mücadele Döneminde Kâzım Karabekir Paşa'nın Faaliyetleri (1919-1922)

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

 • 1991 Postgraduate

  Türk Basınında Alfabe Meselesi (1862-1918)

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English