Arş.Gör.Dr.

MUKADDER ARSLAN İHSANOĞLU


Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Marmara Denizi’nde Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)’in Populasyon Yapısı, Bolluk ve Av Oranlarının Zamansal-Alansal Değişimleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

2011

2011

Yüksek Lisans

Saroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) Tekir Balığının (Mullus surmuletus Linnaeus, 1758) Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Avlama Teknolojileri

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Age, growth and reproductive biology of the saddled seabream (Oblada melanura) in the North Aegean Sea, Eastern Mediterranean

DABAN İ. B. , İŞMEN A. , ARSLAN İHSANOĞLU M. , Cabbar K.

OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, cilt.49, no.1, ss.13-22, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Age, growth, and reproduction of Dentex maroccanus (Actinopterygii: Perciformes: Sparidae) in the Saros Bay (north Aegean Sea)

Gül G., İŞMEN A. , ARSLAN M.

ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, no.4, ss.295-300, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Biological traits and population dynamic of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Marmara Sea, Turkey

ARSLAN İHSANOĞLU M. , İŞMEN A.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.37, no.3, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Relationships between body size - otolith size for seven demersal fish species from the Marmara Sea, Turkey.

DABAN İ. B. , ARSLAN İHSANOĞLU M. , İŞMEN A.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.37, no.3, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Length-Weight Relationships of 17 Teleost Fishes in the Marmara Sea, Turkey

DABAN İ. B. , ARSLAN İHSANOĞLU M. , İŞMEN A. , İnceoğlu H.

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, cilt.23, no.5, ss.1245-1256, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı

ARSLAN İHSANOĞLU M. , İŞMEN A.

Aquatic Research, cilt.3, no.2, ss.85-97, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Length-weight relationships for three elasmobranch species from the Sea of Marmara

İŞMEN A. , YIĞIN C. Ç. , ARSLAN İHSANOĞLU M. , DABAN İ. B.

J. Black Sea/Mediterranean Environment, no.1, ss.65-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Butterflies of Istanbul-Rumelikavağı

Arslangündoğdu Z., Bacak E., ARSLAN İHSANOĞLU M.

Turkish Journal of Bioscience and Collections, no.1, ss.1-11, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Differences in the otolith shape between the Marmara and Northern Aegean Sea stocks of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758)

SAYGILI B., İŞMEN A. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, no.2, ss.137-148, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Age and growth of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the Sea of Marmara and Northern Aegean Sea

Saygılı B., İŞMEN A. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, ss.143-149, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Age, growth, reproduction and feeding of Mullus barbatus in Saros Bay (North Aegean Sea)

ARSLAN M. , İŞMEN A.

J. Black Sea/Mediterranean Environment, no.3, ss.184-199, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Age, growth and reproduction of Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) in Saros Bay (North Aegean Sea)

ARSLAN M. , İŞMEN A.

Journal of Black Sea and Mediterranean Environment, cilt.19, ss.217-233, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

MARMARA DENİZİ DİPLERİNDE BULUNAN DENİZÇÖPLERİNİN DAĞILIMI

İŞMEN A. , Şirin M., DABAN İ. B. , İnceoğlu H., KARA A., ENGİN K., et al.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019

2019

2019

Invertebrate Bycatch composition of shrimp beam trawl fishery in the Sea of Marmara

İŞMEN A. , İnceoğlu H., ARSLAN İHSANOĞLU M. , Kocabaş E., DABAN İ. B. , ÇARDAK M. , et al.

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.150

2019

2019

Spatiotemporal distribution of demersal fauna in the Sea of Marmara

İŞMEN A. , Şirin M., YIĞIN C. Ç. , DABAN İ. B. , KARA A., ARSLAN İHSANOĞLU M. , et al.

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.168

2017

2017

Lüfer Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Sürdürülebilirliği

İŞMEN A. , YIĞIN C. Ç. , ARSLAN İHSANOĞLU M. , DABAN İ. B.

II. Çanakkale Tarımı Semzpoyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.43

2017

2017

Spatial Distribution of Deepwater Pink Shrimp (Parapenaeus longirostris) Stocks in the Sea of Marmara: A GIS Approach

İŞMEN A. , İnceoğlu H., ARSLAN İHSANOĞLU M. , YIĞIN C. Ç. , DABAN İ. B. , KALE S.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Türkiye, 18 Ekim - 21 Kasım 2017, ss.303

2017

2017

Catch composition of the Beam Trawl Shrimp Fishery in the Sea of Marmara

İŞMEN A. , İnceoğlu H., ARSLAN İHSANOĞLU M. , DABAN İ. B. , YIĞIN C. Ç. , Şirin M., et al.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017

2017

2017

A Preliminary Study on Marine Litter Distribution and Composition in the Sea of Marmara, Turkey

İŞMEN A. , Şirin M., YIĞIN C. Ç. , DABAN İ. B. , ARSLAN İHSANOĞLU M. , Kara A., et al.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017

2017

2017

First Record of Caligus zei Norman & Scott T., 1906 (Copepoda, Caligidae) in Turkish Marine Waters

Öktener A., Şirin M., İŞMEN A. , Kara A., DABAN İ. B. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017

2017

2017

Recent status of invasive fish species in the North Aegean Sea

İŞMEN A. , DABAN İ. B. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, Sofya, Bulgaristan, 28 - 30 Mart 2017, ss.46

2015

2015

Marmara Denizi'ndeki Spicara maena Büyüme Paremetreleri ve Balık Boyu-Otolit Boyu İlişkisi

saygılı b., İŞMEN A. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.125

2014

2014

Osteichthyes Bycatches in the Beam Trawl Shrimp Fishery of the Sea of Marmara

ARSLAN M. , İŞMEN A. , İnceoğlu H., DABAN İ. B. , Kocabaş E., KALE S., et al.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.29

2013

2013

Saroz Körfezi’nde Mandagöz Mercan’ın (Pagellus bogaraveo) Yaş, Büyüme ve Ölüm Oranları.

Gül G., İŞMEN A. , ARSLAN M.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.1

2013

2013

Saroz Körfezi'nde Derinsu Türlerinin Av Kompozisyonları ve Dağılımları.

YIĞIN C. Ç. , İŞMEN A. , ARSLAN M.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.1

2013

2013

SAROZ KÖRFEZİ’NDE (KUZEY EGE DENİZİ) YABANİ MERCAN’IN (Pagellus acarne Risso, 1827) YAŞ, BÜYÜME VE ÜREMESİ.

Gül G., İŞMEN A. , ARSLAN M. , YIĞIN C. Ç.

FABA Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.2

2012

2012

MARMARA DENİZİ’NDE ALGARNAYLA YAKALANAN KARİDESLERİN AV KOMPOZİSYONU VE DAĞILIMI

ARSLAN M. , İŞMEN A. , İnceoğlu H., ÇARDAK M. , Kocabaş E., DABAN İ. B. , et al.

FABA: Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2012, ss.1

2012

2012

Saroz Körfezi'nde Fas Mercan’ın (Dentex Maroccanus V., 1830) Bazı Populasyon Parametreleri.

Gül G., İŞMEN A. , ARSLAN M. , YIĞIN C. Ç.

FABA: Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2012, ss.31

2012

2012

Saroz Körfezi'nde Barbunya Balığının (Mullus barbatus) Beslenmesi.

ARSLAN M. , İŞMEN A.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi,, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.1

2011

2011

Saroz Körfezi'nde (Kuzey Ege Denizi) Raja radula (Delaroche, 1809) Yaşı ve Büyümesi.

YIĞIN C. Ç. , İŞMEN A. , ARSLAN M.

16. Ulusal Su Ürünleri Sampozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.1

2011

2011

Çanakkale'de Su Ürünlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.

İŞMEN A. , AYAZ A. , YIĞIN C. Ç. , ARSLAN M.

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Shrimp Fisheries in the Sea of Marmara

İŞMEN A. , ÖNAL U. , İŞMEN P. , YIĞIN C. Ç. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance., Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B. (Eds.), Editör, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, ss.669-683, 2016

2016

2016

Elasmobranchs of the Sea of Marmara: Catch, Biodiversity and Conservation.

YIĞIN C. Ç. , İŞMEN A. , ÖNAL U. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

The Sea of Marmara Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, : Özsoy E., Çağatay M.N., Balkıs N., Balkıs N., Öztürk B. , Editör, Turkish Marine Research Foundation (Tüdav), İstanbul, ss.644-654, 2016

2015

2015

CARTILAGINOUS FISHES AND FISHERIES IN THE AEGEAN SEA

YIĞIN C. Ç. , İŞMEN A. , ÖNAL U. , ARSLAN İHSANOĞLU M.

The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Katağan T.,Tokaç A.,Beşiktepe Ş.,Öztürk B., Editör, Turkish Marine Research Foundation (Tüdav), İstanbul, ss.286-302, 2015

2006

2006

Çiçek Adaları

Akarsu F., ARSLAN M. , Özgür R.

Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları, Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D. T., Lise Y., Editör, Doğa Derneği, Ankara, ss.180-0, 2006

Desteklenen ProjelerBurslar

2016 - 2017

2016 - 2017

JASSO

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1