Assoc. Prof. MUKADDER ARSLAN İHSANOĞLU


Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi


Research Areas: Agricultural Sciences, Seafood, Fishery Products


Names in Publications: Ihsanoglu M. Arslan

Metrics

Publication

110

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

2

Project

8

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Science, Biyoloji, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Marmara Denizi’nde Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)’in Populasyon Yapısı, Bolluk ve Av Oranlarının Zamansal-Alansal Değişimleri

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

2011

2011

Postgraduate

Saroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) Tekir Balığının (Mullus surmuletus Linnaeus, 1758) Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

Research Areas

Agricultural Sciences

Seafood

Fishery Products

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

2017 - 2021

2017 - 2021

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

2009 - 2017

2009 - 2017

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Sulak Alanlar Ekolojisi Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Balıkçılık Populasyon Parametrelerinin Tahmini

Undergraduate

Undergraduate

Postgraduate

Postgraduate

Doğal Kaynakları Koruma Biyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Kuşları ve Balıkçılık Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Kuşları ve Balıkçılık Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Balıkçılığı ve Sorunları

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

REPRODUCTIVE BIOLOGY OF TUB GURNARD Chelidonichthys lucerna IN THE SEA OF MARMARA

Arslan İhsanoğlu M., Daban İ. B., İşmen A., Şirin M.

VI. International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry - 2022 (ICABGEH-22), Samsun, Turkey, 3 - 05 October 2022, pp.235-238

2021

2021

Population Biology of Penaeus kerathurus in the Sea of Marmara

Arslan İhsanoğlu M., İşmen A., Daban İ. B., Cabbar K., İmre H. B., İmre E., et al.

1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 1 - 03 November 2021, pp.1075

2019

2019

MARMARA DENİZİ DİPLERİNDE BULUNAN DENİZÇÖPLERİNİN DAĞILIMI

İŞMEN A., Şirin M., DABAN İ. B., İnceoğlu H., KARA A., ENGİN K., et al.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Turkey, 11 - 13 December 2019 Sustainable Development

2019

2019

Spatiotemporal distribution of demersal fauna in the Sea of Marmara

İŞMEN A., Şirin M., YIĞIN C. Ç., DABAN İ. B., KARA A., ARSLAN İHSANOĞLU M., et al.

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.168

2019

2019

Invertebrate Bycatch composition of shrimp beam trawl fishery in the Sea of Marmara

İŞMEN A., İnceoğlu H., ARSLAN İHSANOĞLU M., Kocabaş E., DABAN İ. B., ÇARDAK M., et al.

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.150 Sustainable Development

2017

2017

Lüfer Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Sürdürülebilirliği

İŞMEN A., YIĞIN C. Ç., ARSLAN İHSANOĞLU M., DABAN İ. B.

II. Çanakkale Tarımı Semzpoyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.43

2017

2017

A Preliminary Study on Marine Litter Distribution and Composition in the Sea of Marmara, Turkey

İŞMEN A., Şirin M., YIĞIN C. Ç., DABAN İ. B., ARSLAN İHSANOĞLU M., Kara A., et al.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017

2017

2017

Catch composition of the Beam Trawl Shrimp Fishery in the Sea of Marmara

İŞMEN A., İnceoğlu H., ARSLAN İHSANOĞLU M., DABAN İ. B., YIĞIN C. Ç., Şirin M., et al.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

First Record of Caligus zei Norman & Scott T., 1906 (Copepoda, Caligidae) in Turkish Marine Waters

Öktener A., Şirin M., İŞMEN A., Kara A., DABAN İ. B., ARSLAN İHSANOĞLU M.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017

2017

2017

Recent status of invasive fish species in the North Aegean Sea

İŞMEN A., DABAN İ. B., ARSLAN İHSANOĞLU M.

7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, Sofya, Bulgaria, 28 - 30 March 2017, pp.46

2014

2014

Osteichthyes Bycatches in the Beam Trawl Shrimp Fishery of the Sea of Marmara

ARSLAN İHSANOĞLU M., İŞMEN A., İNCEOĞLU H., DABAN İ. B., KOCABAŞ E., KALE S., et al.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014 Sustainable Development

2014

2014

POPULATION PARAMETERS AND OTOLITH MORPHOMETRY OF Spicara simaris (Linnaeus, 1758) IN THE NORTH AEGEAN SEA

Saygılı B., İŞMEN A., ARSLAN İHSANOĞLU M.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25 - 27 September 2014

2014

2014

Osteichthyes Bycatches in the Beam Trawl Shrimp Fishery of the Sea of Marmara

ARSLAN M., İŞMEN A., İnceoğlu H., DABAN İ. B., Kocabaş E., KALE S., et al.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.29 Sustainable Development

2013

2013

Saroz Körfezi'nde Derinsu Türlerinin Av Kompozisyonları ve Dağılımları.

YIĞIN C. Ç., İŞMEN A., ARSLAN M.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.1 Sustainable Development

2013

2013

Saroz Körfezi’nde Mandagöz Mercan’ın (Pagellus bogaraveo) Yaş, Büyüme ve Ölüm Oranları.

Gül G., İŞMEN A., ARSLAN M.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.1

2012

2012

MARMARA DENİZİ’NDE ALGARNAYLA YAKALANAN KARİDESLERİN AV KOMPOZİSYONU VE DAĞILIMI

ARSLAN M., İŞMEN A., İnceoğlu H., ÇARDAK M., Kocabaş E., DABAN İ. B., et al.

FABA: Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 November 2012, pp.1 Sustainable Development

2012

2012

Saroz Körfezi'nde Fas Mercan’ın (Dentex Maroccanus V., 1830) Bazı Populasyon Parametreleri.

Gül G., İŞMEN A., ARSLAN M., YIĞIN C. Ç.

FABA: Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 November 2012, pp.31

2012

2012

Saroz Körfezi'nde Barbunya Balığının (Mullus barbatus) Beslenmesi.

ARSLAN M., İŞMEN A.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi,, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.1

2011

2011

Saroz Körfezi'nde (Kuzey Ege Denizi) Raja radula (Delaroche, 1809) Yaşı ve Büyümesi.

YIĞIN C. Ç., İŞMEN A., ARSLAN M.

16. Ulusal Su Ürünleri Sampozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.1

2011

2011

Çanakkale'de Su Ürünlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.

İŞMEN A., AYAZ A., YIĞIN C. Ç., ARSLAN M.

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.15

Books & Book Chapters

2023

2023

KUZEY EGE DENIZI’NDEKI NESLI TEHLIKE ALTINDAKI KIKIRDAKLI BALIKLAR

Yığın C. Ç., İşmen A., Cabbar K., Arslan İhsanoğlu M., Daban İ. B., Uğur G. E.

in: Çanakkale’de Su Ürünleri, Balıkçılık ve Denizcilik, Uğur Özekinci,Ekrem Şanver Çelik,Yusuf Şen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.187-207, 2023 Creative Commons License

2023

2023

Sardalyanın (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792) Bölgesel Önemi, Avcılığı, Biyolojisi ve Balıkçılık Yönetimi

İşmen A., Daban İ. B., Arslan İhsanoğlu M.

in: ÇANAKKALE’DE SU ÜRÜNLERİ, BALIKÇILIK VE DENİZCİLİK, Uğur Özekinci,Ekrem Şanver Çelik,Yusuf Şen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.57-71, 2023 Creative Commons License

2023

2023

SEA BIRDS OF ÇANAKKALE

Arslan İhsanoğlu M., Uysal İ.

in: ÇANAKKALE’DE SU ÜRÜNLERİ, BALIKÇILIK ve DENİZCİLİK, Uğur Özekinci,Ekrem Şanver Çelik,Yusuf Şen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.221-248, 2023

2016

2016

Shrimp Fisheries in the Sea of Marmara

İŞMEN A., ÖNAL U., İŞMEN P., YIĞIN C. Ç., ARSLAN İHSANOĞLU M.

in: The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance., Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B. (Eds.), Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, pp.669-683, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Elasmobranchs of the Sea of Marmara: Catch, Biodiversity and Conservation.

YIĞIN C. Ç., İŞMEN A., ÖNAL U., ARSLAN İHSANOĞLU M.

in: The Sea of Marmara Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, : Özsoy E., Çağatay M.N., Balkıs N., Balkıs N., Öztürk B. , Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tüdav), İstanbul, pp.644-654, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Shrimp Fisheries in the Sea of Marmara

İŞMEN A., ÖNAL U., İŞMEN P., YIĞIN C. Ç., ARSLAN İHSANOĞLU M.

in: THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, , Editor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation), pp.669-683, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Elasmobranchs of the Sea of Marmara: Catch, Biodiversity andConservation

YIĞIN C. Ç., İŞMEN A., ÖNAL U., ARSLAN İHSANOĞLU M.

in: THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, , Editor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation), pp.644-654, 2016 Sustainable Development

2015

2015

CARTILAGINOUS FISHES AND FISHERIES IN THE AEGEAN SEA

YIĞIN C. Ç., İŞMEN A., ÖNAL U., ARSLAN İHSANOĞLU M.

in: The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Katağan T.,Tokaç A.,Beşiktepe Ş.,Öztürk B., Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tüdav), İstanbul, pp.286-302, 2015 Sustainable Development

2015

2015

CARTILAGINOUS FISHES AND FISHERIES IN THE AEGEAN SEA

YIĞIN C. Ç., İŞMEN A., ÖNAL U., ARSLAN İHSANOĞLU M.

in: THE AEGEAN SEA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, TUNCER KATAĞAN, ADNAN TOKAÇ, ŞÜKRÜ BEŞİKTEPE, BAYRAM ÖZTÜRK, Editor, TUDAV, İSTANBUL, İstanbul, pp.286-302, 2015 Sustainable Development

2006

2006

Çiçek Adaları

Akarsu F., ARSLAN M., Özgür R.

in: Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları, Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D. T., Lise Y., Editor, Doğa Derneği, Ankara, pp.180-0, 2006

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries

Technical RedactorScholarships

2016 - 2017

2016 - 2017

JASSO

University