Dr.Öğr.Üyesi

MURAT ASLAN


Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Eğitim Bilgileri

2009 - 2014

2009 - 2014

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor , Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlıklarının Stratejik Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor

2006

2006

Yüksek Lisans

Determination of the Service Quality Among Sport and Fitness Centers of the Selected Universities (Seçilmiş Üniversitelerin Spor ve Fitness Merkezlerindeki Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi).

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Yönetim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi , Spor Yöneticiliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Determination of the service quality among sport and fitness centers of the selected universities.

ASLAN M. , KOÇAK M. S.

International Journal of Human Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

The effect of height on the anaerobic power of sub-elite athletes

ASLAN C. S. , KOÇ H., ASLAN M. , ÖZER U.

World Applied Sciences Journal, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2009

2009

Sedanter Kadınlarda Yaş Farkının Kuvvet, Dikey Sıçrama ve Esneklik Üzerine Etkileri

ASLAN C. S. , DALKIRAN O., ASLAN M.

Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2009

2009

2009

The Effect of Height on the Anareobic Power of Sub-Elite Athletes

ASLAN C. S. , ASLAN M. , ÖZER U.

11th ICHPER-SD (International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance) Europe Regional Congress and Exposition, 2009, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Stratejik Planlama, Üniversiteler ve Spor

ASLAN M.

Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, 2019