Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü

    Tez Savunma Sınavı Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

  • Ocak 2018 İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi