Scientific Activities

Jury Memberships

  • July 2019 Post Graduate

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü

    Tez Savunma Sınavı Jürisi

Scientific Refereeing

  • January 2018 İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

    Other Indexed Journal