Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Myo, Elektrik Ve Enerji

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans Enerji İletimi ve Dağıtımı I

  • Ön Lisans Termodinamik

  • Ön Lisans Meslek Matematiği

  • Ön Lisans Güç Sistem Analizi

  • Ön Lisans Matematik