General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

69

Biography

Prof. Dr. Mustafa SEVER

28.3.1961’de Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Kayseri’de tamamladı. 1986’da Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl MEB tarafından atandığı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğini 1995’e kadar sürdürdü.

1992’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Yüksek lisans eğitimini 19. 9 1995’te “Erciyes Yöresi Masallarında Tipler” konulu teziyle; 1996’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini, 6 Kasım 2001’de “Mersin ve Yakın Çevresi Halk İnançları ve Halk Hekimliği” konulu teziyle tamamladı.

1995-2003 arası Mersin Üniversitesi’nde okutman ve öğretim görevlisi olarak çalışan M. Sever, 2003-2006 tarihleri arasında Gazi Ün. Kırşehir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde görev yaptı. M. Sever, 22 Kasım 2006 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü’ne atandı. 12 Ocak 2009’da doçent; 6 Mart 2014'te profesör oldu.

22 Mayıs 2012 tarihinde Gazi Ün. Güzel Sanatlar Fak. Fotoğraf ve Video Bölümü’ne atanan Mustafa Sever, 01 Eylül 2014-30 Haziran 2015 arası Bosna i Hercegovina, Univerzitet u Tuzli, Filozofski Fakultet, Odsjek za Turski Jezik i Knijiževnost’ta (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) görev yaptı.

14 Aralık 2021 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Sever, halen adı geçen bölümde görevini sürdürmektedir.

Mustafa Sever evli ve bir çocuk babasıdır.