Res. Asst. PhD MUSTAFA BAŞKAN


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf


Research Areas: Theology, Islamic Mysticism, Basic Islamic Sciences

Email: mustafabaskan@comu.edu.tr
Office Phone: +90 286 218 0539 Extension: 29036
Fax Phone: +90 286 218 0538
Web: https://avesis.comu.edu.tr/mustafabaskan
Office: İlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası 32

Education Information

2015 - 2023

2015 - 2023

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi , Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

Tasavvufta Aşk Tasavvuru: Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed ed-Deylemî (ö. 392/1002) Örneği

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

C1 Advanced

C1 Advanced

German

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Theology

Islamic Mysticism

Basic Islamic Sciences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf I

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf I

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Deylemî’nin Atfü’l-Elif’i Bağlamında Erken Dönem Tasavvufta Aşk Tasavvuru

BAŞKAN M.

ULUSLARASI SEMPOZYUM “MECAZDAN HAKÎKATE AŞK” AŞK KONULU TEORİK VE PRATİK TEMELLİ DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 December 2021

2020

2020

Ebü’l-Hasan Ali B. Muhammed ed-Deylemî’nin Aşk Tasavvuru Bağlamında Ruh Meselesi

BAŞKAN M.

İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası-II: Değerler ve Kavramlar Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 22 October 2020

Episodes in the Encyclopedia

2020

2020

INSTITUT für GESCHICHTE der ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN

Başkan M.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.641-642, 2020