Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi-ÇÜTAD, vol.6, no.1, pp.298-334, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Sıraç" Belgeselini Folklorik Film Bakışıyla Okumak

TOKÜAD-Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.800-807

Hacı Pesendî'nin Ortakçı Destanına Halkbilimsel Bir Bakış

TOKÜAD-Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.497-507

Türkoloji Sahasında Balıkesir ve İlçelerini Konu Alan Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019, vol.1, no.1, pp.389-395

Türkiye'de 2000-2019 Yılları Arasında Hazırlanan Türk Halkbilimi Doktora Çalışmalarının İstatistiksel Analizi

MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER VE TÜRK DÜNYASI KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 May 2019, vol.1, no.1, pp.86-104

Uygulamalı Halk Bilimi, Kültür Turizmi ve Eko-Turizm Kapsamında Entelköy Efeköy'e Karşı Filminin Analizi

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.294-298 Sustainable Development

Çanakkale Halk Kültüründe Devecilik

II.Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 January 2018, pp.116-124

Kemal Sunal'ın Ankarası: Köyden İndim Şehire, Zübük ve Düttürü Dünya Filmleri Üzerinde Halk Bilimsel Bir İnceleme

I.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.517-525

Books & Book Chapters

Kaz Dağları Kırsal Yaşamında Zeytin Bitkisi Etrafında Gelişen Geleneksel Ekolojik Bilgi Kökenli İnanış ve Uygulamalar

in: Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi, Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.113-125, 2022

Öğretmen-Yazar Songül Dündar’ın Âşıklık Yönü: Gülüm Ana

in: Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-III, Dinç Mustafa, Türk Ahmet Turan, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.125-140, 2022

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı

in: Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Yolcu Mehmet Ali, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.519-601, 2022

Folklorun Bürokratik Görünümü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Kurumsal Web Sitelerindeki Folklor Bileşenleri Üzerine Betimsel Bir İnceleme

in: Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür, Aça Mustafa, Yolcu Mehmet Ali, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.53-67, 2021

Kemal Sunal Filmlerinde Folklor ve Mizah

Hiperyayın Yayınevi, İstanbul, 2019

Kadın Merkezli Bir Ritüel Olarak Hatim Kınası: Çanakkale Örneği

in: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Yolcu, M. A., Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.169-180, 2019

Halk Bilgisinin Müziğe ve Dansa Dönük Temsilleri

in: Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editor, Nobel, Ankara, pp.469-502, 2019

Halk Bilgisinin Beslenme ve Mutfak Kültürüne Dönük Temsilleri

in: Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editor, Nobel, Ankara, pp.287-314, 2019

Canakkale Regional Folk Culture

Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, 2018 Creative Commons License