General Information

Institutional Information: Biga Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, Public Administration, Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

70

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

18

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

Ankara’da 1978’de doğan Kara, evli ve bir çocuk sahibidir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Lisans derecesini 1999’da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden, yüksek lisans derecesini 2005’te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından, doktora derecesini de 2012’de Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalından almıştır. 2001’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisi olarak başladığı akademik hayatını 2002-2005 yılları arasında araştırma görevlisi olarak sürdürmüştür. Doktorasının ardından, 2012’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başlamış, 2018’de Doçent Doktor unvanını almıştır. Halen kamu yönetimi bölümünde görev yapan Kara’nın, doktor öğretim üyeleri İbrahim Tanju Akyol ve Nahit Bek ile birlikte editörlüğünü yaptıkları, Güncel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye’de Yerel Yönetimler -2021 adlı kitapları Ekin Yayın Evi tarafından yayımlanmıştır. Yine Ekin Yayın Evi tarafından "Mega Projeler Çevre ve Kentler 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çevre Ve Kent Üzerindeki Etkilerine Yönelik Algılar/Beklentiler" -2023 adlı eseri yayınlanmıştır. Ayrıca kentleşme, yerel yönetimler, çevre, sivil toplum, göç, kırsal kalkınma, yenilenebilir enerji alanlarında makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 

Contact

Email
mustafakara@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/560
Office Phone
+90 286 335 8738 Extension: 1160
Fax Phone
+90 286 335 8736
Office
B-11
Address
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi, 17200 Ağaköy Biga/ÇANAKKALE