Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abdulhamîd bin Bâdîs 1889 1940 Özelinde Cezayir Selefî Hareketi ve Hadis

EKEV Akademi Dergisi, cilt.15, sa.47, ss.213-224, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatür Esaslı Bir Disiplin Olma Süreci A Sprenger I Goldziher G Schoeler VI 1 2008 S 47 70

HTD Hadis tetkikleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.47-70, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Delâ ilu n Nübüvvenin İşlevselliği Üzerine

Usûl, cilt.8, sa.2, ss.47-70, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Die Reflexion der biblischen Legenden auf die islamischen Geschichtsüberlieferungen

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.65-78, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Das historische Bild von Maria in der Geschichtsliteratur des frühen Islam

HTD Hadis tetkikleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.39-62, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annemarie Schimmel

İslamiyat, cilt.7, sa.1, ss.171-186, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kimlik Bağlamında Gençlerin Aidiyet Sorununa Kitap ve Sünnet Ekseninde Yaklaşım

Uluslararası Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları Çalıştayı, Balıkesir, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Hadis ve Hayat

Turna Yayınları, İstanbul, 2019

Kütüb-i Sitte Sonrası Dönem III (Alfabetik Eserler, Meşhur ve Mevzu Hadis Kitapları

Hadis Tarihi, Yılmaz, Muhammed Kırış, Şemseddin, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.205-223, 2019

Kütüb-i Sitte Sonrası Dönem I (Müstedrek, Müstahreç, Cem, Derleme, Zevâid)

Hadis Tarihi, Yılmaz, Muhammed, Kırış, Şemsettin, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.159-184, 2019

Das islamische Bild von Maria und Jesus

Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen, Bülent Ucar / İsmail Yavuzcan, Editör, : Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, ss.183-199, 2016

Batıda Mevlâna Algısı

Mevlâna Ocağı, Mehmet Bayyiğit, Editör, Kombassan Vakfı, Konya, ss.291-304, 2016

Wer bestimmte die islamische Theologie und nach welche Kriterien

Islam im eropäischen Kontext, Bülent Ucar, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.167-173, 2013

Die ”Muslime der Israeliten” (Muslimat banî isrâ’xxîl) als Überlieferer der Geschichte der Propheten in der frühislamischen Zeit

Im Dialog bleiben Sprache und Denken in den Kulturen des Vorderen Orients Festschrift für Raif Georges Khoury Wiesbaden Almanya 2011, Frederek Musall, Abdulbary Al-Mudarris, Editör, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ss.20-31, 2011