Arş.Gör.Dr.

NİHAN AKINCI KENANOĞLU


Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Eğitim Bilgileri

2012 - 2019

2012 - 2019

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji , Türkiye

2005 - 2012

2005 - 2012

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Saccharomyces cerevisiae Maya Türünde Farklı Kromatin Modülatörlerinin NTH1 ve TPS1 Gen Ekspresyonuna Etkilerinin Analizi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

2012

2012

Yüksek Lisans

Çanakkale Yöresinde Kullanılan Külsil Fungusitinin İnsan Periferal Lenfositleri Üzerinde Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Kimya ve Biyoloji Alanında Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme Eğitimi: Antalya 2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TUBİTAK BİDEB

2014

2014

ODTÜ Biyoenformatik Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ODTÜ

2014

2014

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi

2014

2014

How To Publish a Scientific Journal Article

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Springer

2011

2011

Temel Biyoistatistik Kursu-1

Sağlık ve Tıp

ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Mikrobiyal Genetik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

EVALUATION OF GENOTOXICITY AND CYTOTOXICITY OF DODINE (1-dodecylguanidium acetate) BY Allium TEST

ÇÖRDÜK N. , AKINCI N. , Yucel G., KAYA N. , AKI C.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.24, ss.4527-4531, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Genotoxic effects of chlorophenoxy herbicide diclofop-methyl in mice in vivo and in human lymphocytes in vitro

Unal F., Yuzbasioglu D., Yilmaz S., AKINCI N. , Aksoy H.

DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.34, sa.4, ss.390-395, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

The Role of SWI/SNF Chromatin Remodeling Complex in the Metabolism Of Trehalose

Turgut Genç T. , Akıncı N.

International Journal of Recent Scientific Research, cilt.9, sa.9, ss.29024-29029, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Assessment of The Genetic Stability of Indirect Shoot Organogenesis-Derived Plantlets of Digitalis Trojana Ivanina by Flow Cytometry and Cytological Analyses

ÇÖRDÜK N. , Yucel G., AKINCI N. , TUNA M.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.14, sa.1, ss.69-76, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

DODİN FUNGUSİTİNİN Vicia faba L. BİTKİSİNDE TOTAL PROTEİN MİKTARI VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Çördük N., Akıncı N. , Kaya N. , Yücel G., Akı C.

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.627-633, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The Role of SWR1 Complex on NTH1 Gene Expression in Saccharomyces cerevisiae

Turgut Genç T., Akıncı N.

IV. International Congress for Applied Biological Sciences, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

Effects of chromatin remodeling complexes on trehalose accumulation in yeast Saccharomyces cerevisiae

TURGUT GENÇ T., AKINCI N.

7. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

2018

2018

Saccharomyces cerevisiae SAGA complex is a repressor of TPS1 gene

TURGUT GENÇ T., AKINCI N.

7. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

2018

2018

The role of SWR1 and SWI/SNF complex on TPS1 gene expression in Saccharomyces cerevisiae

TURGUT GENÇ T., AKINCI N.

2. International Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

2018

2018

The effects of yeast chromatin remodeling factors on trehalose accumulation under osmotic stress

TURGUT GENÇ T., AKINCI N.

2. International Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

2017

2017

SNF2 has a role in transcriptional regulation of NTH1 gene in Saccharomyces cerevisiae.

Turgut Genç T., Akıncı N. , Türkel S.

6. International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), Afyonkarahisar, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017

2017

2017

Spt7p is essential for regulation of NTH1 gene expression in Saccharomyces cerevisiae

TURGUT GENÇ T., AKINCI N. , TÜRKEL S.

6. International MOlecular Biology and Biotechnology, Afyonkarahisar, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, cilt.1, sa.1, ss.80

2017

2017

The Influence of Plant Growth Regulator Concentrations on Somaclonal Variationin Regenerated Plants of Silene bolanthoides Quézel, Contandr. Pamukç.

ÇÖRDÜK N. , AKINCI N. , Yücel G., TUNA M.

VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.25

2017

2017

Enhanced In Vitro Biomass Production in Lavandula stoechas subsp stoechas L.

AKINCI N. , AKI C.

International DNA Day and Genome Congress 2017, Kırşehir, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2017, ss.209

2015

2015

Genotoxic and Cytotoxic Effects of Proquinazid on Root Cells of Allium cepa L.

AKINCI N. , ÇÖRDÜK N., KIPRAK R. Ö. , KAYA N. , AKI C.

2nd International Conference on Advances in Environment, Agriculture&Medicinal Sciences (ICAEAM'15), Antalya, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.1, sa.1, ss.100

2014

2014

Dodin Fungusitine Karşı Vicia faba Bitkisinde Savunma Yanıtı

AKINCI N. , Yücel G., ÇÖRDÜK N., KAYA N. , AKI C.

22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.944

2013

2013

Genotoxic Effects of Dodine (1-Dodecylguanidium Acetate) on Root Cells of Allium cepa

ÇÖRDÜK N. , AKINCI N. , Yücel G., KAYA N. , AKI C.

The Second Scientific Conference on Ecology, Plovdiv, Bulgaristan, 01 Kasım 2013, ss.68

2012

2012

Myclobutanil Fungusitinin İnsan Periferal Lenfositleri Üzerine Genotoksik Etkisinin Mikronükleus Testi ile Belirlenmesi.

AKINCI N. , AKI C.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Ege Üniv., Fen Fak., İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.899

2010

2010

Lycopersicon esculentum Mill. ve Capsicum annuum L. Türlerinde Amino Quelant-Ca Uygulamasının Total Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri.

Polat E., AKINCI N. , Çetin M., AKI C.

XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Denizli, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.321-322

2010

2010

Lycopersicon esculentum Mill. ve Capsicum annuum L. Türlerinde Hümik Asitin Total Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri.

AKINCI N. , Polat E., Çetin M., AKI C.

XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Denizli, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.334-335

2009

2009

Genotoxic Effects Of Diclofop Methyl On Mammalian Cells In Vivo and In Vitro

ÜNAL F., YÜZBAŞIOĞLU D., YILMAZ S., AKINCI N. , AKSOY H.

X International Conference on Environmental Mutagens., Florence, İtalya, 20 - 25 Ağustos 2009, ss.39


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 17

h-indeksi (WOS): 3