Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematik Tarihi Bilgisine Dayalı Etkinlik Yazabilmede Matematik Öğretmen Adaylarının Yeterliklerinin Değerlendirilmesi

1st International Symposium on Social and Educational Sciences Research (ISCER 2017), 3 - 05 November 2017

Orantısal Akıl Yürütme Çalışmaların Türkiye’deki Durumunun Betimsel Bir Analizi

1st International Symposium on Social and Educational Sciences Research (ISCER 2017), 3 - 05 November 2017

The Use of Mathematics History as a Tool for Effective Mathematics Teaching: A Review Study

3 Rd Internatıonal Conference On Lıfelong Educatıon And Leadershıp For All, 12 - 14 September 2017

Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Perspektifinden Limit ve Türev Uygulamaları

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3 (TÜRKBİLMAT), Turkey, 17 - 19 May 2017

AN EVALUATION RESEARCH FINDINGS ON THE DETERMINATIONOF THE TRENDS RELATED TO THE HISTORY OF MATHEMATICS

7th International Congress on New Trends in EducationICONTE 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÖŞEGEN KONUSUNDAKİ KAVRAM BİLGİSİ

15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

TO WHAT EXTEND IS TECHNOLOGY USED IN PRIMARY MATHEMATICS TEXTBOOKS

İnternational Conference on Education in Mathematics, Science and Te, 23 - 25 April 2015

Books & Book Chapters