Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Özel Eğitim

  • Çok Engelliler Eğitimi

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Spor Yönetim Bilimleri