Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Sarıçay ve Biga Çayında (Çanakkale) Bazı Kirlilik Parametrelerinin Saptanması ve Nitrit, Nitrat Bakterileri İle Sülfür Oksitleyen Bakterilerin İzolasyonu

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

 • 2003 Yüksek Lisans

  Bazı Makrofungusların Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Araştırmalar

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011DNA Tabanlı Moleküler Yöntemler Uygulamalı Eğitim Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Teknik Üniversitesi - Boğaziçi Üniversitesi İşbirliğiyle Mikrobiyal Ekoloji grubu Eğitimi

 • 2011RNA Tabanlı Moleküler Yöntemler Uygulamalı Eğitim Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Teknik Üniversitesi - Boğaziçi Üniversitesi İşbirliğiyle Mikrobiyal Ekoloji grubu Eğitimi

 • 2010Van Gölü Havzasında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-2010

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tübitak- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşbirliğinde

 • 2007Gıda Işınlaması ve Uygulamaları Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

 • 2007Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler Lisansüstü Yaz Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi-GATA-TÜBİTAK işbirliği ile

 • 2003Moleküler Biyoloji ve Yönlendirilmiş Mutagenez Uygulamaları Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , GMBAE Moleküler Biyoenerjitik Laboratuvarı TÜBİTAK

 • 2002Biyolojik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi