Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2016 - 2021 Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2007 - 2011 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji

Managerial Experience

 • 2022 - 2022 Vice Dean

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2019 - 2021 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2018 - 2021 Deputy Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2018 - 2020 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biyoloji

Courses

 • Undergraduate Ökaryotik Mikrobiyoloji

 • Doctorate Mikrobiyal Biyofilmler

 • Undergraduate Komzetik Mikrobiyoloji

 • Postgraduate Akuatik Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Ökaryotik Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Genel Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Postgraduate Akuatik Mikrobiyoloji

 • Postgraduate İleri Endüstriyel Biyoteknoloji

 • Postgraduate Antimikrobiyal Maddeler ve Etki Mekanizmaları

 • Undergraduate Toprak Mikrobiyoloji

 • Postgraduate Akuatik Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Bakteriyal Çeşitlilik ve Aktinobakteriler

 • Undergraduate Mühendislik Biyolojisi

 • Undergraduate Uygulamalı Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Genel Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Bakteriyoloji Laboratuvarı

 • Undergraduate Mikrobiyoloji