Prof.Dr.

OKAN ACAR


Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Eğitim Bilgileri

1993 - 1999

1993 - 1999

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D., Türkiye

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D., Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik A.D., Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Kurağa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Arpa (Hordeum spp.) Çeşitlerinde Süperoksit Dismutaz (SOD; E C 1.15.1.1) Aktivitelerinin Araştırılması

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D.

1993

1993

Yüksek Lisans

Dumanlı Dağ (İZMİR) Karayosunu Florası

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D.

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyosensörler: Metodlar, uygulamalar ve son gelişmeler)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

2002

2002

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Proteom Analizi "Metod ve Uygulamalar")

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/ÇOMÜ Kimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

2000

2000

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

1996

1996

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Protein Saflaştırılması ve Karakterizasyonu)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

1995

1995

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu: Membran Proteinleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Fizyolojisi, Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji A.D.

2001 - 2013

2001 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

1993 - 2001

1993 - 2001

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Yönetimsel Görevler

2007 - 2007

2007 - 2007

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2003 - 2004

2003 - 2004

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.

Lisans

Lisans

Çiçekçilik ve Seracılık

Doktora

Doktora

Bitki Büyüme ve Gelişmesinde Abiyotik Faktörlerin Rolü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi

Doktora

Doktora

Sekonder Bitki Ürünlerinin Metabolizması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Uyum Mekanizmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Fotosistemler ve Pigment Sistemleri

Doktora

Doktora

Bitki Ekofizyolojisi

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.

Lisans

Lisans

Tıbbi Bitkiler

Doktora

Doktora

Çevresel Stresler ve Bitki Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

Bitkilerde Stres Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.(İ.Ö.)

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Bitki Stres Fizyolojisi (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK

Lisans

Lisans

BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ ISLAHI

Lisans

Lisans

BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ

Lisans

Lisans

BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB.

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB. (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ

Lisans

Lisans

BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BOTANİK

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ ISLAHI

Lisans

Lisans

ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK

Lisans

Lisans

BİTKİ FİLOGENİSİ (İ.Ö.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SERBEST RADİKALLERİN ROLÜ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİLOGENİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ ISLAHI (İ.Ö.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİTKİ UYUM MEKANİZMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ (İ.Ö.)

Doktora

Doktora

SEKONDER BİTKİ ÜRÜNLERİNİN METABOLİZMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİTKİLERDE FOTOSİSTEMLER VE PİGMENT SİSTEMLERİ

Lisans

Lisans

BİYOKİMYA

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OKSİDATİF HÜCRE HASARI

Lisans

Lisans

BİYOKİMYA (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL DEFENSE REACTIONS OF ARABIDOPSIS THALIANA TO PHELIPANCHE RAMOSA INFECTION AND SALT STRESS

DEMİRBAŞ S., ACAR O.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.2277-2284, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

ALTERATIONS IN ANTIOXIDATIVE ENZYME ACTIVITIES CAUSED BY BORON TOXICITY IN TWO TOMATO CULTURE VARIETIES

OLUK E., ACAR O. , Demirbas S. , Duran H., Atik E., GÖRKEM H. N.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.21, ss.290-294, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

New Record for the East Mediterranean, Dardanelles (Turkey) and its Distribution: Polysiphonia morrowii Harvey (Ceramiales, Rhodophyta)

Erdugan H., Aki C. , ACAR O. , Dural B., Aysel V.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.9, ss.231-232, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Effect of industrial wastewater ontotal protein and the peroxidase activity in plants

Aki C. , GÜNEYSU E., ACAR O.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.8, ss.5445-5448, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Genotoxic effects of industrial wastewater on Allium cepa L.

Sik L., ACAR O. , Aki C.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.8, ss.1919-1923, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

Fungal and bacterial diseases control with Elexa (TM) plant booster

ACAR O. , AKI C. , ERDUGAN H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.797-802, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2001

2001

Superoxide dismutase and peroxidase activities in drought sensitive and resistant barley (Hordeum vulgare L.) varieties

Acar O. , Turkan I., Ozdemir F.

ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, cilt.23, ss.351-356, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

In vitro screening of mutant Medicago sativa genotypes for drought stress tolerance at germination stage

TİRYAKİ İ. , SARI U. , ACAR O. , KAYA Ç., ÇETİN S.

Global Conference ofn Plant Science and Research, Valencia, İspanya, 23 - 25 Eylül 2019

2109

2109

The roles of antioxidant enzymes in some lentil varieties under thebroomrape infection and drought stress

ACAR O. , GÜNAY E., TEKER M.

Joint ESENIAS DIAS Conference 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Makedonya, 03 Eylül 2109 - 06 Eylül 2019

2018

2018

Physiological and biochemical effects of Rosehip extract in two wheat varieties against herbicide treatment under drought stress

ACAR O. , BALTACIER G., TEKER M., GÜNAY E.

III. Plant Physiology Symposium with International Participation, Çanakkale, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, ss.46

2018

2018

Effect of Rosehip extract on some physiological characters in two wheat varieties under drought stress

BALTACIER G., ACAR O.

III. Plant Physiology Symposium with International Participation, Çanakkale, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, ss.14

2018

2018

Kuşburnu ektraktı kısa süreli kuraklık stresine karşı buğdayda antioksidan savunmayı indüklemektedir

ACAR O. , BALTACIER G.

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Çanakkale, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.137

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

SCIREA Journal of Environment

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

European Weed Research Society (EWRS)

Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Federation of European Societiies of Plant Biology (FESPB)

Üye

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Biyologlar Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Turkish Journal of Botany

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Journal of Plant Nutrition and Soil Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Turkish Journal of Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Turkish Journal of Life Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Journal of Hazardous Materials

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Turkish Journal of Botany

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2012

Aralık 2012

Turkish Journal of Botany

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Fresenius Environmental Bulletin

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Fresenius Environmental Bulletin

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Journal of Medicinal Plant Research

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

VII. Bitki Koruma Kongresi

Oturum Başkanı

Muğla-Türkiye

2018

2018

III. Plant Physiology Symposium

Moderatör

Çanakkale-Türkiye

2017

2017

ISEEP 2017

Oturum Başkanı

Çanakkale-Türkiye

2013

2013

Novel and Sustainable Weed Management In Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems

Moderatör

-Yunanistan

2009

2009

Aristotle University Biology Faculty Dep. of Botany

Davetli Konuşmacı

Thessaloniki-Yunanistan

Burslar

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 130

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Şubat-2014

Şubat 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Danışman Jüri Üyeliği - ÇOMÜ

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Danışman Jüri Üyeliği - ÇOMÜi

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Ağustos-2010

Ağustos 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Ağustos-2010

Ağustos 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Mart-2010

Mart 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Kasım-2009

Kasım 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Kasım-2007

Kasım 2007

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Eylül-2007

Eylül 2007

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Şubat-2007

Şubat 2007

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Ağustos-2006

Ağustos 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2006

Temmuz 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.

Ağustos-2004

Ağustos 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2004

Temmuz 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Şubat-2004

Şubat 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ