Prof.Dr.

OKAN ACAR


Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Eğitim Bilgileri

1993 - 1999

1993 - 1999

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D., Türkiye

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D., Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik A.D., Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Kurağa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Arpa (Hordeum spp.) Çeşitlerinde Süperoksit Dismutaz (SOD; E C 1.15.1.1) Aktivitelerinin Araştırılması

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D.

1993

1993

Yüksek Lisans

Dumanlı Dağ (İZMİR) Karayosunu Florası

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.D.

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyosensörler: Metodlar, uygulamalar ve son gelişmeler)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

2002

2002

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Proteom Analizi "Metod ve Uygulamalar")

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/ÇOMÜ Kimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

2000

2000

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

1996

1996

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Protein Saflaştırılması ve Karakterizasyonu)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

1995

1995

Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu: Membran Proteinleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

E.Ü. Biyokimya Bölümü/Berlin Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Fizyolojisi, Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji A.D.

2001 - 2013

2001 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

1993 - 2001

1993 - 2001

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Fakülte Dr. Öğr. Üyesi Atama ve Yenileme Komisyonu Üyeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2008 - 2011

2008 - 2011

Fakülte Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2007 - 2007

2007 - 2007

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

2003 - 2004

2003 - 2004

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.

Lisans

Lisans

Çiçekçilik ve Seracılık

Doktora

Doktora

Bitki Büyüme ve Gelişmesinde Abiyotik Faktörlerin Rolü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi

Doktora

Doktora

Sekonder Bitki Ürünlerinin Metabolizması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Uyum Mekanizmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Fotosistemler ve Pigment Sistemleri

Doktora

Doktora

Bitki Ekofizyolojisi

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.

Lisans

Lisans

Tıbbi Bitkiler

Doktora

Doktora

Çevresel Stresler ve Bitki Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitkilerde Oksidatif Hücre Hasarı

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

Bitkilerde Stres Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Bitki Fizyolojisi Lab.(İ.Ö.)

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Bitki Stres Fizyolojisi (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK

Lisans

Lisans

BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ ISLAHI

Lisans

Lisans

BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ

Lisans

Lisans

BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB.

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB. (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ

Lisans

Lisans

BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİNE GİRİŞ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BOTANİK

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ ISLAHI

Lisans

Lisans

ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIK

Lisans

Lisans

BİTKİ FİLOGENİSİ (İ.Ö.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SERBEST RADİKALLERİN ROLÜ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİLOGENİSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ ISLAHI (İ.Ö.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİTKİ UYUM MEKANİZMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ (İ.Ö.)

Doktora

Doktora

SEKONDER BİTKİ ÜRÜNLERİNİN METABOLİZMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİTKİLERDE FOTOSİSTEMLER VE PİGMENT SİSTEMLERİ

Lisans

Lisans

BİYOKİMYA

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OKSİDATİF HÜCRE HASARI

Lisans

Lisans

BİYOKİMYA (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Lisans

Lisans

BİTKİ FİZYOLOJİSİ (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

BİTKİ BÜYÜME FİZYOLOJİSİ

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL DEFENSE REACTIONS OF ARABIDOPSIS THALIANA TO PHELIPANCHE RAMOSA INFECTION AND SALT STRESS

DEMİRBAŞ S., ACAR O.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.3, ss.2277-2284, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

The effect of salt stress on Arabidopsis thaliana and Phelipanche ramosa interaction

Demirbas S. , Vlachonasios K. E. , ACAR O. , Kaldis A.

WEED RESEARCH, cilt.53, sa.6, ss.452-460, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

ALTERATIONS IN ANTIOXIDATIVE ENZYME ACTIVITIES CAUSED BY BORON TOXICITY IN TWO TOMATO CULTURE VARIETIES

OLUK E., ACAR O. , Demirbas S. , Duran H., Atik E., GÖRKEM H. N.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.21, sa.2, ss.290-294, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

New Record for the East Mediterranean, Dardanelles (Turkey) and its Distribution: Polysiphonia morrowii Harvey (Ceramiales, Rhodophyta)

Erdugan H., Aki C. , ACAR O. , Dural B., Aysel V.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.9, sa.2, ss.231-232, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Effect of industrial wastewater ontotal protein and the peroxidase activity in plants

Aki C. , GÜNEYSU E., ACAR O.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.8, sa.20, ss.5445-5448, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Genotoxic effects of industrial wastewater on Allium cepa L.

Sik L., ACAR O. , Aki C.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.8, sa.9, ss.1919-1923, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

Fungal and bacterial diseases control with Elexa (TM) plant booster

ACAR O. , AKI C. , ERDUGAN H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.797-802, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2001

2001

Superoxide dismutase and peroxidase activities in drought sensitive and resistant barley (Hordeum vulgare L.) varieties

Acar O. , Turkan I., Ozdemir F.

ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, cilt.23, sa.3, ss.351-356, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Effects of drought stress factors on antibacterial activity of two Triticum aestivum L. varieties

ACAR O. , HACIOĞLU DOĞRU N.

Biologica Nyssana, cilt.10, sa.2, ss.175-179, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Effects of salt stress factors on antimicrobial activity of two Triticum aestivum L. varieties

HACIOĞLU DOĞRU N. , ACAR O.

Biologica Nyssana, cilt.10, sa.2, ss.181-187, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Effects of rosehip fruit extract in two wheat varieties after herbicide treatment

GÜNAY E., BALTACIER G., TEKER YILDIZ M., ACAR O.

Phytologia Balcanica, cilt.25, sa.3, ss.373-379, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Antimicrobial activity in a drought-tolerant lentil variety under some stress conditions

TEKER YILDIZ M., HACIOĞLU DOĞRU N. , GÜNAY E., ACAR O.

Phytologia Balcanica, cilt.25, sa.3, ss.367-371, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

Biomonitoring and Annual Variability of Heavy Metal Concentration Changes Using Moss (Hypnum cupressiforme L. ex Hedw.) in Canakkale Province

ACAR O.

JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.6, sa.1, ss.38-44, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Die Moosenflora von Dumanlıdağ (İZMİR)

ACAR O. , YAYINTAŞ A. N.

J.Fac.Sci. Ege University, cilt.16, sa.1, ss.23-38, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

In vitro screening of mutant medicago sativa genotypes for drought stress tolerance at germination stage

Tiryaki İ. , Sarı U. , Acar O. , Kaya Ç., Çetin S.

Global Conference on Plant Science and Research, Valencia, İspanya, 23 - 25 Eylül 2019, ss.40 Creative Commons License

2109

2109

The roles of antioxidant enzymes in some lentil varieties under thebroomrape infection and drought stress

ACAR O. , GÜNAY E., TEKER M.

Joint ESENIAS DIAS Conference 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Makedonya, 03 Eylül 2109 - 06 Eylül 2019

2019

2019

Effects of broomrape and drought stress on antimicrobial activity of drought sensitive lentil variety

GÜNAY E., HACIOĞLU DOĞRU N. , Baltacıer G., ACAR O.

Joint ESENIAS DIAS Conference 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Makedonya, 3 - 06 Eylül 2019

2019

2019

Effects of rosehip extract in two wheat varieties after herbicide application

GÜNAY E., Baltacıer G., Teker M., ACAR O.

Joint ESENIASDIAS Conference 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Makedonya, 3 - 06 Eylül 2019

2019

2019

Antimicrobial activity in a drought tolerant lentil variety undersome stress conditions

GÜNAY E., HACIOĞLU DOĞRU N. , Teker M., ACAR O.

Joint ESENIAS DIAS Conference 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Makedonya, 3 - 06 Eylül 2019

2019

2019

Effects of salt stress factors on antimicrobial activity of two Triticum aestivum L. varieties.

HACIOĞLU DOĞRU N. , ACAR O.

13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt.,, Niş, Sırbistan, 20 - 23 Haziran 2019, ss.202

2019

2019

Effects of drought stress factors on antibacterial activity of two Triticum aestivum L. varieties.

ACAR O. , HACIOĞLU DOĞRU N.

13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt.,, Niş, Sırbistan, 20 - 23 Haziran 2019, ss.203

2018

2018

Physiological and biochemical effects of Rosehip extract in two wheat varieties against herbicide treatment under drought stress

ACAR O. , BALTACIER G., TEKER M., GÜNAY E.

III. Plant Physiology Symposium with International Participation, Çanakkale, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, ss.46

2018

2018

Effect of Rosehip extract on some physiological characters in two wheat varieties under drought stress

Baltacıer G., Acar O.

III. Plant Physiology Symposium with International Participation, Çanakkale, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, ss.14 Creative Commons License

2018

2018

Kuşburnu ektraktı kısa süreli kuraklık stresine karşı buğdayda antioksidan savunmayı indüklemektedir

Acar O. , Baltacıer G.

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Çanakkale, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.137 Creative Commons License

2017

2017

Effect of Drought Stress and Magnesium Deficiency on Some H2O2 Scavenger Enzymes in Two Chickpeas Varieties

Binali S., Acar O.

ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.211 Creative Commons License

2017

2017

Did the Strigolactones help for scavenging of H2O2 during salt stress in Wheat?

Kürtür O. B. , Acar O.

ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.210 Creative Commons License

2017

2017

Physiological Responses to Strigolactone in Salt Stress Resistant and Susceptible Two Wheat Varieties

Kürtür O. B. , Acar O.

ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.209 Creative Commons License

2017

2017

Effect of Magnesium Deficiency on Growth and Chlorophyll Content in Two Chickpeas Varieties under Drought Condition

Binali S., Acar O.

ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.212 Creative Commons License

2017

2017

Exogenous Glycine-Betain Induce Antioxidant Defense System Of Drought Tolerant Lentil Variety Against Broomrape Mediated Biotic Stress

TEKER M., ACAR O.

13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, Aydın, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2017, ss.114

2017

2017

Determination of the Physiological Changes Caused By Biotic Stress (Orobanche Crenata Forsk.) In Drought Sensitive and Resistant Lentil Varieties

GÜNAY E., ACAR O.

13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, Aydın, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2017, ss.113

2016

2016

Antioxidant Defense Enzymes in Broomrape Parastism: What have we learned?

ACAR O. , DEMİRBAŞ S.

13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, Aydın, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2016, ss.112

2016

2016

Glutatyonun farklı herbisit toleransına sahip kısır yabani yulaf (Avena sterilis L.) bitkilerinde büyümeye etkisi.

ACAR O. , ÇOBANOĞLU M. S.

"Uluslararası Katılımlı" VI. Ulusal Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.866

2016

2016

Herbisit toleransının kısır yabani yulaf (Avena sterilis L) antioksidan savunma sistemiyle ilişkisi.

ACAR O. , ÇOBANOĞLU M. S.

"Uluslararası Katılımlı" VI. Ulusal Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.812

2016

2016

Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde Kuraklık Stresi ve Orobanche crenata uygulamalarına karşı Antioksidan Enzim Sonuçları.

ÇALIK B., ACAR O.

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.83

2016

2016

Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Mercimek Çeşitlerine Uygulanan Kuraklık Stresinin Pigment İçeriğine Etkisi

TEKER M., ACAR O. , GÜNAY E.

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.87

2016

2016

Mercimek Bitkisinde Canavar Otu Enfeksiyonu ve Kuraklık Stresine Fizyolojik Yanıtlar

GÜNAY E., ACAR O.

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.81

2016

2016

Mercimekte Canavar Otu ve Kuraklık Stresi Üzerine Eksojen Glisin Betain'in Etkisi

TEKER M., ACAR O.

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.86

2016

2016

Mercimek Bitkisinde Canavar Otu Enfeksiyonu ve Kuraklık Stresine Biyokimyasal Yanıtlar

ACAR O. , GÜNAY E.

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.40

2016

2016

Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Nohut Çeşitlerinde Kuraklık Toleransının Belirlenmesi.

ACAR O. , KÜRTÜR O. B. , Binali S., ÇOBANOĞLU M. S.

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.82

2015

2015

Does Plant Activator Application Help The Antioxidant Defense of Tomato Plants During Broomrape Infection

ACAR O. , ÖZKAL B.

17th European Weed Research Society Symposium (EWRS 2015), Montpellier, Fransa, 23 - 26 Haziran 2015, ss.143

2015

2015

Ecballium elaterium bitkisinin Soğuk Toleransı Üzerine Gözlemler

KÜRTÜR O. B. , COŞKUN B., ACAR O.

22. ULUSAL BİYOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2015, ss.60

2014

2014

Alterations in chlorophyll fluorescence parameters of melon plants under CaCl2 and NaCl stress

ACAR O. , DEMİRBAŞ S. , GÜNAY E., KİLLİ D. , TEKER M., ÇOBANOĞLU M. S. , et al.

Second Student Scientific Conference "Ecology and Environment", Shumen, Bulgaristan, 16 - 17 Mayıs 2014, ss.56

2014

2014

Salt stress-induced alterations in chlorophyll fluorescence parameters of two cucumber plant varieties,

ACAR O. , DEMİRBAŞ S. , TEKER M., KİLLİ D. , ÇOBANOĞLU M. S. , GÜNAY E., et al.

Second Student Scientific Conference "Ecology and Environment", Shumen, Bulgaristan, 16 - 17 Mayıs 2014, ss.57

2013

2013

The role of antioxidants in the Orobanche – cultivated plants interaction and broomrape invasion

ACAR O. , DEMİRBAŞ S.

4th ESENIAS Workshop: International workshop on IAS in agricultural and non-agricultural areas in ESENIAS region, Çanakkale, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2013, cilt.1, sa.1, ss.24-25

2013

2013

The role of antioxidants in the Orobanche–cultivated plants interaction and broomrape invasion

ACAR O. , DEMİRBAŞ S.

4th ESENIAS Workshop: International workshop on IAS in agricultural and non-agricultural areas in ESENIAS region, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.24-25

2013

2013

A field trip to Musaköy for observation of broomrape infestation

Görkem H. N. , ACAR O. , DEMİRBAŞ S. , ŞEN B.

4th ESENIAS Workshop: International workshop on IAS in agricultural and non-agricultural areas in ESENIAS region, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.26

2013

2013

Effects of salt stress (NaCl) and broomrape (Phelipanche aegyptiaca) on superoxide dismutase and peroxidase activities of two tomato varieties

ŞEN B., ACAR O.

Novel and Sustainable Weed Management In Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems, Yunanistan, 1 - 04 Ekim 2013, ss.29

2013

2013

Suicidal germination of some broomrape species under the influence of polymeric particles.

DEMİRBAŞ S. , Görkem H. N. , Sağbaş S., ACAR O. , ŞAHİNER N.

16th European Weed Research Society Symposium, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.33

2012

2012

NaCl STRESİ İLE OLUŞAN OKSİDATİF HASARIN ELEKTRONİK BURUN İLE BELİRLENMESİ

SENYÜCEL N. , Senyücel S., ACAR O. , Görkem H. N.

Uluslaarası Katılımlı 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012, ss.761

2010

2010

Eryngium maritimum bitkisinde tohum dormansisi

YILDIZ V., ACAR O.

20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.379-380

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

SCIREA Journal of Environment

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türkiye Herboloji Derneği

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

European Weed Research Society (EWRS)

Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)

Üye

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Biyologlar Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Turkish Journal of Botany

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Journal of Plant Nutrition and Soil Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Turkish Journal of Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Turkish Journal of Life Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Journal of Hazardous Materials

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Turkish Journal of Botany

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2012

Aralık 2012

Turkish Journal of Botany

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Fresenius Environmental Bulletin

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Fresenius Environmental Bulletin

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Journal of Medicinal Plant Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ağustos 2018

Ağustos 2018

III. Plant Physiology Symposium with International Participation

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Acar O. , Akı C. , Gül Ç. , Karabacak E. , Hacıoğlu Doğru N. , Sağlam A., et al.
Çanakkale, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

VII. Bitki Koruma Kongresi

Oturum Başkanı

Muğla-Türkiye

2018

2018

III. Plant Physiology Symposium

Moderatör

Çanakkale-Türkiye

2017

2017

ISEEP 2017

Oturum Başkanı

Çanakkale-Türkiye

2013

2013

Novel and Sustainable Weed Management In Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems

Moderatör

-Yunanistan

2009

2009

Aristotle University Biology Faculty Dep. of Botany

Davetli Konuşmacı

Thessaloniki-Yunanistan

Burslar

2015 - 2015

2015 - 2015

YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 137

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Şubat-2014

Şubat 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Danışman Jüri Üyeliği - ÇOMÜ

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında Danışman Jüri Üyeliği - ÇOMÜi

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Ağustos-2010

Ağustos 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Ağustos-2010

Ağustos 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Mart-2010

Mart 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Kasım-2009

Kasım 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Kasım-2007

Kasım 2007

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Eylül-2007

Eylül 2007

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Şubat-2007

Şubat 2007

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Ağustos-2006

Ağustos 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2006

Temmuz 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİV.

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİV.

Ağustos-2004

Ağustos 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Temmuz-2004

Temmuz 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ

Şubat-2004

Şubat 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - ÇOMÜ