Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akut apandisit şüphesinde bilgisayarlı tomografi tercihinde vücut kitle indeksinin önemi

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6. Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress., 25 - 28 Nisan 2019

Düşük Enerjili Travmayla Başvuran 65 Yaş ve Üzeri Hastaların Yaralanma Ciddiyeti Açısından Incelenmesi

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 Kasım 2018

Ensefalitin Nadir Nedeni, Kuduz: Olgu Sunumu

Türkiye Acil Tıp Derneği 3. Trakya Acil Tıp Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

PEDİATRİK HASTALARDA YARA BAKIMI

Acil Yara Yönetimi ve Bakım Teknikleri, Topal FE, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.93-98, 2020

TRİKLORETAN

KLİNİK TOKSİKOLOJİ TANI VETEDAVİ, SALİM SATARA, ÖZLEM GÜNEYSEL, YUSUF YÜRÜMEZ, SÜLEYMEN TÜREDİ, AHMET AKIC, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, Adana, ss.702-704, 2020

TRİKLORETİLEN

KLİNİK TOKSİKOLOJİ TANI VE TEDAVİ, SALİM SATARA, ÖZLEM GÜNEYSEL, YUSUF YÜRÜMEZ, SÜLEYMEN TÜREDİ, AHMET AKIC, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, ss.697-699, 2020