General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Ve Sosyal Bilimler
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Political Sociology, Political Science, Public Administration, Politics and Social Sciences, Political Thoughts, Political Life and Instutions

Metrics

Publication

26

Project

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

1983 Ardahan doğumludur. Lise öğrenimini 2000 yılında
Çıldır Lisesi’nde tamamlamıştır. 2002-2010 yılları arasında Kocaeli
Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimi
almıştır. 2010-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler bölümünde “Kapitalizm ve Korku” başlıklı teziyle
yüksek lisansını, 2013-2016 yılları arasında aynı üniversite ve aynı bölümde
doktora eğitimini, “Marx’ın Düşüncesinde İnsan Doğası ve Toplum” başlıklı tez
ile tamamlamıştır. Siyaset teorisinde Platon’dan Marx’a bir çok düşünürün
insan doğası ve toplum anlayışı üzerine çeşitli dergilerde makaleler yayınlamış
ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışma alanları arasında Siyaset
Teorisi, Çağdaş Siyasal Düşünceler, İdeolojiler, Postmodernizm, Tüketim
Toplumu/Kültürü, Toplumsal Hareketler Sosyolojisi, Lacancı Psikiyatri,
Yapısalcı Antropoloji, Öznellik/Özne, Feminist Teori, Kapitalizm ve İnsan,
Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Sosyolojisi bulunmaktadır.

Contact

Email
olkan.senemoglu@comu.edu.tr
Web Page
https://yildiz.academia.edu/OlkanSenemo%C4%9Flu
Mobile Phone
+90 539 418 7007
Office Phone
+90 286 218 0018 Extension: 4034
Office
Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. kat 322 Nolu Oda
Address
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kat 3, 322 nolu oda