Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Kütahya Dumlupinar University, Institute of Graduate Studies, Physical Educaton and Sports, Turkey

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Istanbul Gelisim University, Instıtute Of Graduate Studıes, Exercıse And Traınıng Scıences, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Istanbul University, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Kompleks antrenmanlarda uygulanan pliometrik drillerin farklı düzlemlerde yapılmasının futbol oyuncularının dikey sıçrama, yatay sıçrama, sürat, kuvvet ve denge becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  Kütahya Dumlupinar University, Physical Educaton and Sports, Physical Educaton and Sports

 • 2017 Postgraduate

  Futbolcularda bacak kuvveti ile denge becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Istanbul Gelisim University, Instıtute Of Graduate Studıes, Exercıse And Traınıng Scıences