Education Information

Education Information

 • 2003 - Continues Post Doctorate

  Agency For Industrıal Scıence And Technology, Actıve Fault Research Center, Seısmology, Japan

 • 2001 - 2003 Post Doctorate

  Natural Resources Canada , Natıonal Earthquake Hazards Program, Seısmology, Canada

 • 1998 - 1999 Post Doctorate

  Agency For Industrıal Scıence And Technology, Exploratıon Geophysıcs, Rock Physıcs, Japan

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Mühendislik, Yer Fiziği, Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Istanbul University, Mühendislik, Yer Fiziği, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Istanbul University, Mühendislik, Jeofizik, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Fraktal analiz ile Türkiye'deki doğrultu atımlı fayların yapısal ve sismolojik özelliklerinin belirlenmesi

  Istanbul University, Jeofizik Mühendisliği, Sismoloji Anabilim Dalı

 • 1992 Postgraduate

  Kuzey Anadolu fay zonunda depremlerin istatistiksel analizi

  Istanbul University, Jeofizik Mühendisliği, Sismoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Emlak Danışmanlığı

  Education Management and Planning , İstanbul - Beylikdüzü - (970565) Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi

 • 2019Bina ve Site Yönetimi

  Education Management and Planning , İstanbul - Beylikdüzü - (970565) Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi

 • 2018Fotoğraf Çekimi

  Education Management and Planning , İstanbul - Beylikdüzü - (970565) Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi

 • 2017Kentsel Dönüşüm

  Education Management and Planning , İstanbul - Beylikdüzü - (970565) Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi

 • 2017Diksiyon

  Education Management and Planning , İstanbul - Beylikdüzü - (970565) Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi

 • 2010Academic Reading

  Foreign Language , Grant McEwan University

 • 2008Grammar Mechanics of English

  Foreign Language , NorQuest College

 • 2008General English

  Foreign Language , NorQuest College