Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

Eğitim Uygulamalarında Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Gücü (The Power of Innovation and Creativity in Educational Practises)” temalı VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.80-88