Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans World History I

 • Yüksek Lisans Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğunda Toplumsal Hareketler ve İsyanlar (1300-1808)

 • Lisans Yeniçağ Tarihi Kaynakları

 • Yüksek Lisans Osmanlı Paleografyası I

 • Lisans Yeniçağ Avrupa Tarihi

 • Lisans Osmanlı Tarihi III

 • Lisans World History II

 • Yüksek Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I-II

 • Yüksek Lisans Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi

 • Lisans Siyasi Tarih

 • Lisans Osmanlı Tarihi III (1603-1774)

 • Lisans Tarih Bilimine Giriş

 • Lisans Aydınlanma Çağı ve Avrupa

 • Yüksek Lisans Osmanlıca I