Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Can the Value of Cytology be Increased in Nipple Discharges? The Answer Is Hidden In The Details of The Reports

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020