Araştırma Alanları

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Kompozitler

 • Malzeme Karakterizasyonu

 • Kimya

 • İnorganik Kimya

 • Geçiş Elementleri

 • Kataliz

 • Koordinasyon Kimyası

 • Nanokümeler

 • Organometalik Kimya

 • Yeni Ligandlar

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji