Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Oteller Ve Yeni Medya: Zincir Otellerin Instagram Paylaşımları Üzerine Bir Analiz

Turizm ve Arastırma Dergisi / Journal of Tourism And Research, vol.10, no.1, pp.47-62, 2021 (Other Refereed National Journals)

Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.359-373, 2020 (National Refreed University Journal)

Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, pp.7-19, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Yüksekokullarında Sektörel İşbirliğinin Önemi ve Turizm ve Otelcilik Programları Üzerine Bir Çalışma

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.11, no.1, pp.5-25, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oteller Ve Yeni Medya: Zincir Otellerin Instagram Paylaşımları Üzerine Bir Analiz

Kıtalararası Turzim Yönetimi Konferansı MTCON2020, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.1642-1654

Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris, 25 - 27 April 2019

Yöresel Yemeklerin Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Menülerinde Yer Alma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bozcaada Örneği

IWACT18 / Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018

Turizmin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkileri: Bozcaada Örneği

Fourt Sarajova International Conferenceon Social Sciences, Sarajova, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, pp.1

Books & Book Chapters

Turizm Meslekyüksekokulu Öğrencileri ile Kurum - Akademisyen İlişkilerinin Bağlılık ve Güven Teorisi Modeli Kapsamında İncelenmesi.

in: GÜNCEL TURIZM ÇALIŞMALARI II, Mehmet SARIOĞLAN,Yakup DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.73-90, 2021

Eko Turizm Destinasyonlarını Nasıl Tüketiyoruz

in: Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla " YEŞEREN TURİZM", Özkök F., Yıldırım H.M., Mercan O., Editor, Paradigma Yayınları, İstanbul, pp.181-200, 2018

Turizm Pazarlama Politikaları

in: Turizm Pazarlaması, Mesut Bozkurt,Bayram Şahin, Editor, Paradigma Yayınları, İstanbul, pp.449-457, 2015

Pazarlama Karması: Dağıtım

in: Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, Bozkurt Mesut, Editor, Paradigma Akademi, 2014