Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK’TE YER ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN TERİMLER”

Turkish Studies, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)