General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History of Religions, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature, Arabic Inscription

Metrics

Publication

26

Biography

2010 yılında Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. 2014 yılında lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans programına kabul edildi. 2016 yılında Prof. Dr. Sebahat Deniz’in danışmanlığında Hayâlî Beg Dîvânı’nda Şahıslar başlıklı teziyle mezun oldu. İlk akademik makalesi, Harvard Üniversitesi’nin neşrettiği Journal of Turkish Studies adlı derginin Symposium in Honor of Prof. Dr. Günay Kut - Transcribing Manuscripts into Critical Analysis alt başlıklı 2016 Aralık sayısında “Hayâlî Beg Dîvânı’nda Leylâ ile Mecnûn” başlığıyla yayımlandı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında Doktora programına kabul edildi. Prof. Dr. Sebahat Deniz’in danışmanlığında hazırladığı Esîrî’nin Hüsâm-nâme Adlı Manzum Hac Seyahat-nâmesi (İnceleme - Metin Tenkidi - Nesre Çeviri - Açıklamalar - Sözlük - Özel Adlar Dizini) başlıklı teziyle 2021 yılında bu programdan mezun oldu ve Doktor unvanı aldı. Yüksek lisans tezinin genişletilmiş hâli 2017 yılında Harvard Üniversitesi tarafından iki cilt hâlinde yayımlandı. Bu yıldan itibaren Harvard Üniversitesi’ne bağlı Ottoman Studies Foundation / Osmanlı Araştırmaları Vakfı’nın başkanı Prof. Dr. Gönül Tekin’in davetiyle vakfın Prof. Dr. Gönül Tekin ve Emeritus Prof. Dr. Günay Kut’tan oluşan iki kişilik editör kadrosuna dahil oldu. Uzun süre Tekin ve Kut ile çalışma imkânı buldu. Bu vakfa bağlı olarak Sources of Oriental Languages and Literatures (SOLL) adlı seriden çıkan Türkoloji sahasında hazırlanmış çeşitli kaynak kitapların editörlüklerini üstlendi. Bu sırada sahasıyla ilgili çeşitli uluslararası makaleler ve ansiklopedi maddeleri yayımladı. Hâlen Eski Türk Edebiyatı sahasındaki araştırmaları ile ilgili vakfa bağlı editörlük çalışmalarına devam etmektedir.

Contact

Email
ozan.kolbas@comu.edu.tr
Other Email
ozankolbas@gmail.com
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/ozan.kolbas
Office Phone
+90 286 217 4763 Extension: 3651
Fax Phone
+90 286 212 0751
Office
Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, B3 Blok, Ofis: 07