Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Quality of life and global climate change

Journal of Awareness, vol.4, no.3, pp.147-154, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivil Toplum Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS, 27 - 28 November 2020, pp.263

ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞTE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.647-657

SAĞLIK HİZMETLERİNDE FARKINDALIK YARATMADA KAMU SEKTÖRÜ BİLGİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.835-846

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMİN İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ: MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: “Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar”, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2019, vol.1, pp.415-428 Sustainable Development

KAMU HİZMETİ 4.0 DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN GELECEĞİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.3, pp.806-810

SAĞLIK TURİZMİ FARKINDALIĞI YARATMADA TÜRKİYE’DE MALİ TEŞVİKLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ

II. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, vol.1, pp.513-528

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SWOT ANALİZİ

III. International Rating Academy Congress: Applied Sciences, 6 - 07 September 2018, vol.1, pp.287-298

VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: KEPEZ(ÇANAKKALE) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.345-364

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜBİLGİSİNİN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.101-116 Sustainable Development

Yaratıcı Yıkım Olarak Alışveriş Merkezleri

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Üsküp, Macedonia, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.166-168

Mali Sosyalleşme ve Maliye Politikaları

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Üsküp, Macedonia, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.153-156

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, Romania, 16 - 18 November 2017, pp.181-204 Sustainable Development

Sağlık Hizmetlerinde Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.147-154

BIG DATA'NIN EKONOMİK VE MALİ YÖNETİME OLASI ETKİLERİ

Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Uluslararası Konferansı ve Sergisi, Piriştine, Kosovo, 18 - 20 October 2017, pp.95

Kamu Maliyesi-Varlık Fonu İlişkisi: Türkiye için Fırsat mı Tehdit mi?

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.335-364

Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

27. Türkiye Maliye Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 May 2012, pp.110-125

The Effects of Knowledge Economy on the Roles of Civil Society Organizations

UniTech Gabrovo Internetional Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 20 - 21 November 2009, vol.3, pp.324-330

Toplumların Yumuşak Gücü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

4. Uluslararası STK Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, pp.967-976

Books & Book Chapters

THE FUTURE OF HEALTH SERVICES ON THE TRANSITION TO INDUSTRY 5.0

in: Economy and State in Transition to Society 5.0, ŞAHİN, MEHMET; UYSAL ŞAHİN, ÖZGE, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.91-102, 2022

VATANDAŞ ODAKLI KAMU HİZMETİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 3, Dr. A. Bumin Doğrusöz (Editör),Prof. Dr. Ayşe Güner (Editör),Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz (Editör), Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.239-270, 2021

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI: ŞEHİR HASTANELERİ ÖZELİNDE BİR İNCELEME

in: Ulusaldan Küresele Kamusal Mal Olarak Sağlık, Sevda Akar, Editor, Holistence Publications, pp.155-188, 2021

TÜRKİYE’DE VE AB ÜLKELERİNDE COVID-19 SALGININDA ALINAN MALİ ÖNLEMLER: BATI BAŞARILI MI?

in: PANDEMİ VE EKONOMİ KISKACINDA SAĞLIK, Özge UYSAL ŞAHİN ve Merve ERTOK ONURLU, Editor, Rating Academy Press, İstanbul, pp.13-38, 2020

Vergi Düzeni

in: Türkiye Ekonomisi: Kuram-Tarih-Politika, Prof. Dr. İrfan KALAYCI, Editor, Divan, İstanbul, pp.159-192, 2020 Creative Commons License

Sağlık Hizmetlerinde Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü

in: Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları: Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Özge UYSAL ŞAHİN, Nilay KÖLEOĞLU, Editor, Rating Academy, pp.509-520, 2018

Küresel Yoksulluğun Ekonomi Politiği

in: Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Sandıklı, Atilla Elnur, İsmayıl, Editor, Bilgesam, pp.255-287, 2017

Bölgesel Kalkınma Açısından Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Pay Dönüşüm Analizi

in: Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Mine Nur Bozdoğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.231-256, 2014

AR-GE ve Inovasyon Odaklı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları

in: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, BERKSOY Turgay, SAHIN Mehmet, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.119-148, 2014

Sebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalas(Tır)ma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

in: Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAGAN, GÖKBUNAR Ramazan, MIYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Bizim Büro Basımevi, Manisa, pp.379-392, 2014

Saglık Sektöründe Mali Alan ve Türkiye

in: Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESIK Ahmet, SAHIN Mehmet, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.299-320, 2014

Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı ve Mali Alan (Doktora Tezinden Türetilmiştir)

in: Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESİK Ahmet, ŞAHİN Mehmet, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.155-168, 2014

Bölgesel Kalkınma Açısından Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Pay Dönüşümü Analizi

in: Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, BOZDOĞAN Mine Nur, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.231-256, 2014

Bütçe ve Mali Demokrasi

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.203-220, 2013

Vatandaş Odaklı Bütçeleme ve Vatandaş Bütçe

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER, Murat, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.237-254, 2013

Bütçe ve Mali Demokrasi

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER Murat, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.203-220, 2013

Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Geleceği

in: Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, KESİK AhmetCANPOLAT Hasan, Editor, Seçkin Yayınevi, pp.319-336, 2011

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

in: Financial Crisis: Institutions and Policies, "LACINA, Lubor"; "ROZMAHEL, Petr"; "RUSEK, Antonin", Editor, Martin Striz Publishing, Bucovice,, pp.118-148, 2010

Vatandas Odaklı Bütçeleme ve Vatandas Bütçe

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.237-254, 2010