Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Orthophoto Band Combinations on Semantic Segmentation

Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Mersin, Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.9-12

OSTSA An Open Source Toolbox for Segmentation Accuracy Analysis

International Symposium on Applied Geoinformatics, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1

İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.1-2

Su Altı Fotogrametrik Belgelemede Güncel Uygulamalar

17.TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1-9

Harita Mühendisliğinde Proje Hızlandırma Uygulaması

17.TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1-8

Sentinel-1 Polsar ve Sentinel-2 Optik Uydu Görüntülerinin Füzyon İle Sınıflandırılması

VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, pp.1-8

Uydu Görüntülerinden Zamansal Değişim Analizi İçin Matlab Tabanlı Bir Arayüz Tasarımı

VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, pp.1-8

The Effect Of Image Enhancement Methods Durıng Feature Detectıon And Matchıng Of Thermal Images

ISPRS Hannover Workshop: HRIGI 17 – CMRT 17 – ISA 17 – EuroCOW 17, Hannover, Germany, 6 - 09 July 2017, vol.XLII-1/W1, pp.575-578

Deformation monitoring of retrofitted short concrete columns with laser sensor

23rd International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Congress, ISPRS 2016, Prague, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.41, pp.765-769 identifier identifier

Photogrammetric deformation monitoring of the second Bosphorus Bridge in Istanbul

ISPRS Technical Commission V Symposium 2014, Riva del Garda, Italy, 23 - 25 June 2014, vol.40, pp.71-76 identifier

Üç Boyutlu İç Mekân Modelinin Yersel Lazer Tarama Yöntemi ile Elde Edilmesi Örneği

VI. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 3 - 05 October 2012, pp.1-6

Webbased Presentation of Indoor Modeling by Means of Photogrammetry

XXIIIrd International CIPA Symposium, Prag, Czech Republic, 12 - 16 September 2011, pp.100-105

An Approach for Photogrammetric Field of View Analysis

XXIIIrd International CIPA Symposium, Prag, Czech Republic, 12 - 16 September 2011, pp.100-105

Fotogrametride Görüş Alanı Analizi İçin Bir Yaklaşım

TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 February 2011, pp.1-6

Tarihi Kent Dokusunun Korunmasında Fotogrametrinin Kullanım Olanakları

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları’08 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 2008, pp.553-560

Tarihi Köprülerin Digital Fotogrametri Tekniği Yardımıyla Modellenmesi

HKMO 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1-6

Virtual Reconstruction of a Semi Destroyed Historical Bridge

Fifth Turkish – German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 28 - 31 March 2006, pp.357-360