Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dünyada Endüstriyel Robot Sektörü ve Çalışma Hayatına Etkileri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1129-1145, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Politika Bağlamında Dünyada Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.707-722, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yerel Kalkınma Stratejilerinin İstihdamı Arttırma ve Kayıtdışı İstihdamı Azaltmadaki Rolü

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.4, pp.645-659, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Girişimciliğin Gelişimi Ekonomik Büyüme ve İstihdam Yönü

İŞKUR İstihdamda 3i, no.12, pp.61-66, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.8, no.1, pp.29-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Investigation of Economic Growth and Unemploylment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis

International Journal of Business and Social Science, vol.4, no.6, pp.163-171, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ticari Açıklık ve İşsizlik İlişkisi Türkiye Örneği

Kamu-İş, vol.12, no.4, pp.29-54, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüsri 4.0 ve Refah Payı Kapsamında Vatandaşlık Geliri

10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 03 November 2019

Sustainable Immigration Policy: Economic Perspective

9. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.430-438

Emeklilik Sonrasında Bireylerin Çalışma Hayatına Katılımını Etkileyen Faktörler

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, Sosyal Politikada Dönüşümler, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.267-277

Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Kazandırılmasına Yönelik Tedbirler

I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, 11 - 13 November 2016

Türkiye de Sosyal Devletin Vergileme Alanı

Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII, Denizli, Turkey, 10 - 11 December 2015, pp.297-320

The Role of Lifelong Learning Over Sustainable Develoment

International Conference in Economics, EconWorld2014, Prag, Czech Republic, 3 - 05 October 2014, pp.1-12

Emigration of Innovative Workforce in the Light of Patent Data

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.42-51 Sustainable Development identifier

Demografik Dönüşüm Türkiye Azerbaycan Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan ve Kazakistan Karşılaştırmalı Örneği

12. Uluslararası, Türk Dünyası, Sosyal Bilimler Kongresi, 30 August - 06 September 2014, vol.1, pp.317-327

The Role of Lifelong Learning over Sustainable Development

International Conference in Economics, EconWordl 2014@Prague, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2014, pp.2-12

EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT RELATIONS IN EUROPEAN COUNTRIES

12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Czech Republic, 28 - 29 October 2009, pp.129-137 Sustainable Development identifier

Effects of Global Crisis on Economic Growth and Investment Relations in European Countries

12th International Conference on Finance and Banking, Karvina, Czech Republic, 28 - 29 October 2009, pp.335-348 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Victims of Forced Migration and Societal Peace: The Case of Syrian Citizens' Forced Migration Experience

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar , Selçuk İpek,Cüneyt Kılıç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.349-357, 2021

COVID-19 and The Hospitality and Tourism Industry

in: COVID-19 and The Hospitality and Tourism Industry , Dogan Gursoy,Mehmet Sarıışık,Robin Nunkoo and Erhan Boğan, Editor, Edward Elgar , London, pp.225-235, 2021 Sustainable Development

COVID-19 Pandemisinde Tarım Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Selçuk İpek,Cüneyt Kılıç, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.10-27, 2021 Sustainable Development

Formation of Non-Governmental Organization's Insitutional Identity Using Participatory Processe: The Case of ASKON Association

in: An Interdsciplinary Approach to the Management of Organizations, Ali Akdemir,Hasan Arslan, Editor, WN Publication House, Bialystok, pp.129-139, 2021

1980-1989 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Editor, Sayda Yayıncılık, Bursa, 2019

1961 Anayasası Çerçevesinde Türk Sendikal Yaşamında Değişim ve Kamu İşveren Sendikaları

in: Türkiye’de Kamu İşveren Sendikacılığının Gelişimi, Mustafa Çöpoğlu, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.107-132, 2019

1990-2000 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt Kılıç, Editor, Sayda Yayıncılık, pp.210-237, 2019

1980-1990 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türkiye Ekonomisi, Cüneyt KILIÇ,Meliha ENER, Editor, Sayda Yayıncılık, Bursa, pp.170-209, 2019

1980-1990 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt Kılıç, Editor, Sayda Yayıncılık, pp.170-205, 2019

Üniversiteli Girişimcilerin Yerel Kalkınmaya Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof. Dr. Ensar Nişancı, Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Seda H. Bostancı, Editor, Trakya Üniversiteler Birliği/Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, pp.1-15, 2017

Chapter 249. Social Services Activities of State Supported Civil Society Organizations: The Case of Kızılay

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R.L.,Turgeon E., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.2223-2233, 2017

Chapter 249. Social Services Activties of State Supported Civil Society Organizations: The Case of Kızılay

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R.L.,Turgeon E., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.2223-2233, 2017

Chapter 249. Social Services Activities of State Supported Civil Society Organizations: The Case of Kızılay”

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R.L.,Turgeon E., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.2223-2233, 2017

Geçici Koruma Statüsünde Türkiye’de İkamet Eden Suriye Vatandaşlarının İşgücü Piyasasına Kazandırılmasına Yönelik Tedbirler

in: Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Coşkun Taştan, Ayşe Çolpan Kavuncu, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.57-72, 2017

Çin Halk Cumhuriyeti Endüstri İlişkilerinin Görünümü

in: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Ramazan Tiyek, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.233-258, 2016

Küresel Gelir Dağılımı

in: Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Kavram Teori Uygulama, Mustafa Çağlar Özdemir, Emel İslamoğlu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.109-122, 2016 Sustainable Development