Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de İkamet Eden Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Sosyal İçerme Politikaları

Yönetim ve Çalışma, cilt.3, sa.2, ss.186-199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada Endüstriyel Robot Sektörü ve Çalışma Hayatına Etkileri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, sa.5, ss.1129-1145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Politika Bağlamında Dünyada Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.707-722, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Kalkınma Stratejilerinin İstihdamı Arttırma ve Kayıtdışı İstihdamı Azaltmadaki Rolü

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.4, ss.645-659, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye nin Ulusal Rekabet Edebilirlik Analizi

Akademik Bakış Dergisi, sa.41, ss.1-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimciliğin Gelişimi Ekonomik Büyüme ve İstihdam Yönü

İŞKUR İstihdamda 3i, sa.12, ss.61-66, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.29-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Economic Growth and Unemploylment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis

International Journal of Business and Social Science, cilt.4, sa.6, ss.163-171, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticari Açıklık ve İşsizlik İlişkisi Türkiye Örneği

Kamu-İş, cilt.12, sa.4, ss.29-54, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endüsri 4.0 ve Refah Payı Kapsamında Vatandaşlık Geliri

10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Sustainable Immigration Policy: Economic Perspective

9. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.430-438

Emeklilik Sonrasında Bireylerin Çalışma Hayatına Katılımını Etkileyen Faktörler

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, Sosyal Politikada Dönüşümler, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.267-277

Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Kazandırılmasına Yönelik Tedbirler

I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, 11 - 13 Kasım 2016

Türkiye de Sosyal Devletin Vergileme Alanı

Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII, Denizli, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2015, ss.297-320

The Role of Lifelong Learning Over Sustainable Develoment

International Conference in Economics, EconWorld2014, Prag, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Ekim 2014, ss.1-12

Emigration of Innovative Workforce in the Light of Patent Data

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.42-51 identifier

Demografik Dönüşüm Türkiye Azerbaycan Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan ve Kazakistan Karşılaştırmalı Örneği

12. Uluslararası, Türk Dünyası, Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos - 06 Eylül 2014, cilt.1, ss.317-327

The Role of Lifelong Learning over Sustainable Development

International Conference in Economics, EconWordl 2014@Prague, Prag, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Eylül 2014, ss.2-12

EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT RELATIONS IN EUROPEAN COUNTRIES

12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Çek Cumhuriyeti, 28 - 29 Ekim 2009, ss.129-137 identifier

Effects of Global Crisis on Economic Growth and Investment Relations in European Countries

12th International Conference on Finance and Banking, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 28 - 29 Ekim 2009, ss.335-348

Kitap & Kitap Bölümleri

1961 Anayasası Çerçevesinde Türk Sendikal Yaşamında Değişim ve Kamu İşveren Sendikaları

Türkiye’de Kamu İşveren Sendikacılığının Gelişimi, Mustafa Çöpoğlu, Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.107-132, 2019

1990-2000 Dönemi Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt Kılıç, Editör, Sayda Yayıncılık, ss.210-237, 2019

1980-1990 Dönemi Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt Kılıç, Editör, Sayda Yayıncılık, ss.170-205, 2019

Chapter 249. Social Services Activities of State Supported Civil Society Organizations: The Case of Kızılay”

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R.L.,Turgeon E., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.2223-2233, 2017

Geçici Koruma Statüsünde Türkiye’de İkamet Eden Suriye Vatandaşlarının İşgücü Piyasasına Kazandırılmasına Yönelik Tedbirler

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Coşkun Taştan, Ayşe Çolpan Kavuncu, Editör, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.57-72, 2017

Küresel Gelir Dağılımı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Kavram Teori Uygulama, Mustafa Çağlar Özdemir, Emel İslamoğlu, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.109-122, 2016

Çin Halk Cumhuriyeti Endüstri İlişkilerinin Görünümü

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Ramazan Tiyek, Editör, Dora Yayıncılık, Bursa, ss.233-258, 2016