Dr.Öğr.Üyesi

POLAT YÜCEKAYA


Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Ön Lisans

Ön Lisans

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Lisans

Lisans

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Lisans

Lisans

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ön Lisans

Ön Lisans

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Ön Lisans

Ön Lisans

GENEL İŞLETME

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

COVID-19 Salgınının Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Yönetim Stratejileri Bağlamında Değerlendirilmesi

GÜDER F., GÜNGÖR M., YÜCEKAYA P.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.59-76, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

ÖRGÜTSEL GÜVENİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACI ROLÜ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Yücekaya P. , Gümüş Z.

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences , cilt.4, sa.2, ss.44-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Mobbing ve Örgütsel Sessizliğin İş Performansına Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma

Yücekaya P. , İmamoğlu Ö.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.27, ss.319-352, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Örgüt Kültürü, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Yücekaya P. , Dönmez Polat D.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.1267-1284, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Kurum İçi İletişimin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma

Yücekaya P.

Journal of Original Studies, cilt.1, sa.1, ss.39-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İşletmenin sahiplik yapısı ve çalışanların demografik özelliklerine göre, tükenmişlik ve iş tatmini ilişkilerinin incelenmesi

YÜCEKAYA P.

International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.228-242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNE ETKİSİ: ELEKTRONİK ÜRÜNLER PAZARINDA Z NESLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELAGÖZ İ. , YÜCEKAYA P.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.94-107, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

The effect of the perceptions of organizational justice and organizational silence of employees on their individual job performance: A study in the Çanakkale province

YÜCEKAYA P.

University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration, Revista Tinerilor Economişti, cilt.16, sa.32, ss.66-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

The effect of nepotism on organizational commitment: An example of business privatized via property ownership of employees

YÜCEKAYA P.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.4, sa.27, ss.6089-6102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Turizm Öğrencilerinin Aldıkları Eğitimin Yeterliliği ve Staj Hakkındaki Algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

BOZ M. , Yücekaya P. , Kara K.

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi (SOBİAD), cilt.10, sa.2, ss.66-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Perakende Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi: Bir Süpermarket Örneği

BOZ M. , Çakırkaya M., Yücekaya P.

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), cilt.4, sa.22, ss.866-881, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Relationship of learned resourcefulness and burnout levels: A research in an industrial enterprise

Topçu U. C. , Yücekaya P.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, cilt.3, sa.4, ss.663-671, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

The effect of store image and word-of-mouth marketing on customer satisfaction: A research in Çanakkale province

YÜCEKAYA P. , RENÇBER Ö. F. , CANOĞLU M.

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.4, sa.4, ss.438-447, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye için Keynesyen Görüş mü? Wagner Kanunu mu geçerli? (2006-2015 Dönemi)

GÜDER F., YÜCEKAYA P. , ŞENYURT A.

ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.47-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Lojistik bölümü öğrencilerinin staj yeri seçiminin analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yardımıyla tespit edilmesi

YÜCEKAYA P. , GÜROL P., KARA K.

Journal of Life Economics, cilt.3, sa.4, ss.235-253, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Denizcilikte Türk yönetim tarihi

YÜCEKAYA P.

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİSİ, cilt.8, sa.32, ss.193-198, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Perakende sektöründe hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetive müşteri sadakatine etkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma

YÜCEKAYA P. , RENÇBER Ö. F. , SÖNMEZ H.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.5, ss.85-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İslem maliyeti yaklaşımı ile dış kaynak kullanımıarasındaki ilişkinin Ankara ilinde faaliyet gösterenyabancı dil kurslarında incelenmesi

KARADAL H., YÜCEKAYA P. , SAYGIN M.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.25-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yücekaya P.

International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosna-Hersek, 18 - 20 Aralık 2020, ss.116

2020

2020

Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel İntikam Davranışlarına Etkisi: Bir Araştırma

Yücekaya P.

4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Elazığ, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2020, ss.16-17

2019

2019

Öğrencilerin Kariyer Amaçlarının Belirlenmesi: Fakülte Ve MeslekYüksekokulu Öğrencileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

BOZ M. , YÜCEKAYA P.

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congre, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.685-693

2019

2019

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Risk Algısına ve Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Nesli Üzerine Bir Araştırma

YÜCEKAYA P. , DÖNMEZ POLAT D.

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.694-702

2019

2019

Mobbingin, örgütsel sessizlik ve iş performansına etkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma

YÜCEKAYA P. , İMAMOĞLU Ö.

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.152

2019

2019

Örgüt kültürü, örgütsel adalet ve iş tatmini ilişkisi üzerine bir araştırma

YÜCEKAYA P. , DÖNMEZ POLAT D.

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.150

2019

2019

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Elektronik Ürünler Pazarında Z Nesli Üzerine Bir Araştırma

ELAGÖZ İ. , YÜCEKAYA P.

3. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2019, ss.639-651

2018

2018

Kurum içi iletişimin çalışanların iş tatminine etkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma

YÜCEKAYA P. , HÜNDÜR U. B.

II. Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.253

2018

2018

İşin anlamlılığının çalışanların müşteri odaklılık eğilimlerine etkisi: Adana ilinde bir araştırma

RENÇBER Ö. F. , YÜCEKAYA P.

1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.829

2018

2018

Örgüt kültürünün Balanced Scorecard üzerindeki etkisini açıklamak: Lojistik sektöründe bir araştırma.

YÜCEKAYA P.

Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Nisan 2018, ss.223

2018

2018

Turizm fakültesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Bir araştırma

YÜCEKAYA P.

Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Nisan 2018, ss.224

2017

2017

Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Bootstrap panel nedensellik testi

KURT S. , YÜCEKAYA P.

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.115

2017

2017

Turizm Öğrencilerinin Aldıkları Eğitimin Yeterliliği Ve Staj Hakkındaki Algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

BOZ M. , Yücekaya P. , Kara K.

Uluslararası Turizm, Seyahat, Eğlence Ve Misafirperverlik Konferansı, Aydın, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2017, ss.34

2017

2017

İşletmelerde iş görenlerin sosyal medya kullanımlarının memnuniyet, bağlılık ve performans üzerine etkileri

İMAMOĞLU Ö., RENÇBER Ö. F. , YÜCEKAYA P.

Eurasian conferences on language Social science, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017, ss.1030

2017

2017

Ağır sanayi işletmelerinde çalışanların demografik özellikleri ile tükenmişlik ilişkisi: Kamu ve özel sektör karşılaştırması

YÜCEKAYA P.

İnternational Congress on political, economics and social studies (ICPESS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.183

2017

2017

Öğrenilmiş Güçlülük ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Sanayi İşletmesi Çalışanları Örneği

Yücekaya P. , TOPÇU U. C.

ICPESS International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.184

2017

2017

Perakende sektöründe müşteri memnuniyetinin önemi: Bir süpermarket örneği

BOZ M. , ÇAKIRKAYA M., YÜCEKAYA P.

II.Uluslararası sosyal bilimler Sempozyumu, ALANYA, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1030

2016

2016

Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentilerinin Tespit Edilmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Araştırma

BOZ M. , Yücekaya P. , İmamoğlu Ö., Kara K.

17. Ulusal Turizm Kongresi “Akademi Sektör Buluşması”, Muğla, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.1425-1435 Creative Commons License

2015

2015

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kurunun Dış Ticarete Etkisi

Ener M. , Yücekaya P.

2. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.55-61

2015

2015

Türkiye ekonomisinde bireysel banka kredilerin enflasyona etkisi

KILIÇ C. , YÜCEKAYA P.

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.47-54

2014

2014

Türkiye ekonomisinde döviz kurunun dış ticarete etkisi

ENER M. , YÜVEKAYA P.

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.55-61

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

THE MEDIATOR EFFECT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PRACTICES AND FIRM PERFORMANCES

KARA K., YÜCEKAYA P.

Current Economics and Management Sciences Research, Güreş, Nuriye, Editör, LIVRE DE LYON, Lyon, ss.101-132, 2021

2020

2020

Favouritism In Human Resource Management In International Enterprises

Yücekaya P.

Financial And Managerial Issues In Multinational Enterprises, Murat BERBEROĞLU, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.179-216, 2020

2020

2020

A STUDY ON THE EFFECTS OF COVİD-19 OUTBREAK ON THE EDUCATION SYSTEM AND THE MEASURES TAKEN IN THE CONTEXT OF CRISIS MANAGEMENT

Yücekaya P. , Dönmez Polat D.

C19 – SCIENCES & HUMANITIES, Scholar Vandana, Editör, iksad publications, Ankara, ss.139-173, 2020

2020

2020

A Research on The Relationship Between SocioDemographic Features of the Vocational School Students and Time Management

YÜCEKAYA P.

Management Studies, İlksun Didem ÜLBEĞİ, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.81-102, 2020

2019

2019

The Effect Of Technology On Economic Growth: Panel Data Analysis In Selected OECD Countries

KURT S. , YÜCEKAYA P.

Selected Discussions On Social Science Research, Bedriye TUNÇSİPER, Ferhan SAYIN, Burak HERGÜNER, Fatma İrem AYDIN, Editör, Frontpage Publications, London, ss.569-589, 2019

2016

2016

A study into the individual perceptions of the staff of provincial directorate of culture and tourism concerning the destination image of Çanakkale province

YÜCEKAYA P. , İMAMOĞLU Ö.

Law And Order In Turkish Socıety, SayersWilliam And Avcı Mustafa, Editör, AGP Academic Research, Londrina, ss.65-72, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

SSRG Uluslararası Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (IJEMS)

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Şubat 2021

Şubat 2021

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Turkish Studies-Economics Finance Politics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Kasım 2020

Kasım 2020

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

Ibad Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

International Journal of Arts & Social Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

orijinal çalışmalar dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Hacettepe Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Ibad Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Journal of Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2020

Aralık 2020

Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yücekaya P.
Gorazhde, Bosna-Hersek

Kasım 2020

Kasım 2020

Uluslararası İletişim, Ekonomi & Organizasyon, Sosyal Bilimler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yücekaya P.
Bolu, Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

3. Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yücekaya P.
Ankara, Türkiye

Haziran 2020

Haziran 2020

5. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yücekaya P.
Gostivar, Makedonya

Aralık 2019

Aralık 2019

1. ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yücekaya P.
Malatya, Türkiye


Jüri Üyelikleri

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA - BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ