Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Tourism on Regional Development

International Business Adminastiration, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 Nisan 2006, ss.171-176