Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çanakkale İlinde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Serolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Saptanması.

Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.130-136, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Bitki Hastalıkları ve Mücadelesi

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler., Nuray Mücella Müftüoğlu, Editör, Nobel yayınevi, Ankara, ss.162-212, 2015

Bitkisel Üretimde Hastalıklar ve Mücadelesi

Bahçıvanlık El Kitabı, Şener, S., Müftüoğlu, M. ve Kelkit, A., Editör, As-De Yayın, Çanakkale, ss.223-263, 2005