General Information

Biography

Resul Alkan İstanbul'daki Lise eğitiminin ardından gittiği Almanya’da, Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde Yakınçağ Avrupa Tarihi anadal, Ekonomi ve Sosyal Tarihi ve Önasya Arkeolojisi yandallarında lisansını tamamladı. Aynı üniversitede, 2011’de, Weimar Dönemi Türk- Alman Siyasi İlişkileri 1919-1933 başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Ardından Bochum Ruhr Üniversitesi’nde, Doğu Avrupa Tarihi bölümünde, Prof. Dr. Stefan Plaggenborg’un danışmanlığında, ‘’Die Türkische Post. Eine deutsche Propagandazeitung in der Türkei 1926- 1944’’/Türkiye’de bir Alman Propaganda Gazetesi, başlıklı doktora teziyle 2018'de doktor ünvanını aldı. Resul Alkan akademik çalışmalarında 19. ve 20. Yüzyılda Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi,askeri ve kültürel ilişkilere ağırlık vermektedir.

Institutional Information

Unit
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Department
Uluslararası İlişkiler
Program
Siyasi Tarih

Contact