General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih, Eski Çağ Tarihi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Ancient History, Archaeology, Classical Archaeology

Metrics

Publication

208

Citation (WoS)

366

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

366

H-Index (Scopus)

10

Project

14

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Reyhan Körpe, 1986 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 1988-1995 tarihleri arasında Bergama Arkeoloji Müzesi ve 1995-2002 tarihleri arasında Çanakkale Arkeoloji Müzesinde arkeolog olarak çalıştı. 2002 yılında üniversiteye geçti ve halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Yaklaşık otuz yıldır Troas ve Trakya Chersonesos’unda arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazılar yapan Prof. Körpe bölgede;

Lampsakos, İmbros, Colonai, Lysimakhia, Dardanos, Sigeion, Akhilleus Tümülüsü ve Granikos Vadisinde kazılar gerçekleştirmiştir. Bu kazılarda bulunan eserler içinde Polyxena ve Pers lahitleri ile birlikte pek çok arkeolojik buluntu günümüzde Troya müzesinde sergilenmektedir.

Prof. Körpe’nin gerçekleştirmiş olduğu arkeolojik kazılar dışında, araştırmalarıyla bölgenin eskiçağ tarihi ve arkeolojisine büyük katkı yapmıştır. Alman arkeolog Schliemann’ın başlattığı Troya kazıları ile tanınmaya başlayan Troas bölgesinde yapılan araştırmalar genellikle kıyı bölgeler ile sınırlı kalmıştır. Bölgede şimdiye kadar tamamı kıyılarda olmak üzere yirmiye yakın antik yerleşim lokalize edilmiştir. Fakat Prof. Körpe, Granikos ve Skamandros vadileri ile, İda dağına uzanan iç kesimlerinde gerçekleştirdiği arkeolojik yüzey araştırmalarında yüzlerce yeni antik yerleşim tespit etmiştir. Böylece antik çağlarda Troas’ın iç kesimlerinde kıyılardaki Yunan yerleşimlerinden çok daha yoğun bir nüfusun yaşadığı anlaşılmıştır. Bazıları kıyı yerleşimlerinden çok daha büyük olan bu antik yerleşimler, bölgede yapılan kurtarma kazılarında ele geçen olağanüstü lahitlerin de gösterdiği gibi son derece zengindirler.

Prof. Körpe’nin antik Troas bölgesi dışında gerçekleştirdiği bir başka araştırma antik çağlarda Trakya Chersonesos’u olarak bilinen Gelibolu Yarımadasıdır. Burada başta Sestos antik kenti olmak üzere bölgenin birçok antik kentinde arkeolojik yüzey araştırmaları yapmış, ayrıca şimdiye kadar yeri bilinmeyen ve yarımadanın en önemli Roma yerleşimi olan Coela olmak üzere pek çok antik yerleşimin de lokalizasyonunu gerçekleştirmiştir.

Troas bölgesi ve Trakya Chersonesos’unda gerçekleştirdiği ve günümüzde de devam eden araştırmalarıyla bölgeyi en iyi bilen uzmanların başında gelen Prof. Körpe, yıllardır ve büyük ölçüde kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği bu araştırmalarının sonuçlarını yazmış olduğu çok sayıda kitap, makale ve sempozyum bildirisiyle bilim dünyasına tanıtmıştır. Prof. Körpe’in bu araştırmaları ve yayınları bölgede yapılacak diğer çalışmalar için büyük bir kaynak ve araştırmacılar için yol göstericidir.

Çanakkale Boğazı’nın her iki yakası ayrıca tarih boyunca Troia savaşından I. Dünya Savaşındaki Gelibolu muharebelerine kadar antik ve modern sayısız savaşa da sahne olmuştur. Özellikle Gelibolu muharebelerine ait izler hala görülebilir. Prof. Körpe’nin bölgede gerçekleştirdiği bir başka çalışma da savaş alanları arkeolojisi üzerinedir. Gelibolu savaş alanlarında hem kendisinin hem de Avustralya ve Yeni Zelandalı tarihçi ve arkeologlar ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmalar sadece bu bölgede değil, Türkiye’de bu alanda yapılmış yegane çalışmadır.

Prof. Körpe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde eskiçağ ve arkeoloji derslerinin yanı sıra 2014 yılında kendisinin kurmuş olduğu Osmanlı Arkeolojisi bölümünde Türkiye’de bu disiplinde ilk defa yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Son dokuz yılda bu alanda hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile Osmanlı tarihinin arkeolojik boyutu da akademik anlamda ilk defa ortaya konulmaktadır. Bu anlamda bölgenin Bizans sonrasından günümüze kadarki dönemlerinin arkeolojik araştırmalarının da öncüsü durumundadır.

Prof. Körpe, halen Troya’da kazının başkan yardımcısı olarak burada kazılara devam ederken, ayrıca kendisinin başkanı olduğu Granikos projesiyle Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılında Persler’e karşı kazandığı ilk savaşın gerçekleştiği savaş alanının yerini araştırmaktadır.

Contact

Email
rkorpe@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/205
Office Phone
+90 286 218 1118 Extension: 22082
Office
116
Address
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Terzioğlu Kampüsü COMÜ Çanakkale