Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE ENTEGRE RAPORLAMA SÜRECİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.448-475, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleceğin Kurumsal Raporlama Yaklaşımı Olarak Entegre Raporlama: Garanti Bankası Örneği

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, sa.81, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmeler Arasındaki İttifakların TFRS-11 Müşterek Anlaşmalar Standardına Göre Raporlanması

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, sa.73, ss.113-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation About The Effectiveness of Preventive Measures Taken During Crisis Preriods Over SME's

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.73-88, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarih Boyunca Muhasebe Uygulama ve Eğitim Araçları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.221-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Boyunca Muhasebe ve Uygulama Eğitim Araçları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.221-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management Measures to be Taken For The Enterprises in Diffuculty During Times of Global Crisis An Empirical Study

Procedia-Social and Behavioral Sciences, sa.24, ss.16-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management measures to be taken for the enterprises in difficulty during times of global crisis: An empirical study

Procedia-Social and Behavioral Sciences, sa.24, ss.16-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Kurumsal Raporlamaya Yansımaları

II. International Conference on Creative and Innovative Sciences, Skobje, Makedonya, 18 - 20 Kasım 2018, ss.171

Sektörel Büyüme ile Ticari Açıklık ve Finansal Gelişmişlik İlişkisi: Türkiye Örneği

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.945-971

Hamidiye College of Higher Commercial Education Founded In 1883, For Accounting Education Programmes

Fourteenth World Congress of Accounting Historians, Pescara, İtalya, 25 - 27 Haziran 2016, ss.247-278

The Role of NGOs in Economics: A Panel Analysis of 18 OECD Countries

7th International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2012, ss.100-110

Management measures to be taken for the enterprises in difficulty during times of global crisis: An empirical study

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar