Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bobi Frs 2021 Sürümünün 2017 Sürümüne Eklenen Ve Güncellenen Hükümler Çerçevesinde İncelenmesi

Modav, Başkent Üniversitesi İşbirliği İle VII. Güncel Muhasebe Konulari Çaliştayi,, Ankara, Turkey, 25 - 27 February 2022, pp.285-315

The Impact of Petrol Prices on Stock Prices of Energy Companies: A Panel Data Analysis for Turkey

VII.International Conference on Economics, Lisbon, Portugal, 23 - 25 January 2018, pp.1-8 Sustainable Development

Küreselleşen Dünyada Üçüncü Sektör Kooperatifçilik

IV. Uluslararası STK'lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2010, pp.859-868 Creative Commons License

Use Of Fınancıal And Non-Fınancıal Performance Measures In Smes : Canakkale Example

6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, Czech Republic, 26 - 28 May 2010, pp.290-305 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Bobi Frs 2021 Sürümünün 2017 Sürümüne Eklenen Ve Güncellenen Hükümler Çerçevesinde İncelenmesi

in: MUHASEBE STANDART VE UYGULAMALARINI ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER GELİŞMELER VE GÜNCEL KONULAR, Prof.Dr Nalan AKADOĞAN,Prof.Dr. Deniz UMUT DOĞAN, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.285-315, 2022

Covıd - 19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi – Marmara Bölgesi (Seramik, Otomativ Yan Sanayi , Konteyner Taşımacılığı,Bilişim-Teknoloji Ve Gıda Perakende İşletmeleri)

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nalan Akdoğan,Prof. Dr. Deniz Umut Doğan,Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1214-1246, 2021 Sustainable Development

Alacakların Envanter İşlemleri

in: Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Halis Kalmış,İlknur Eskin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.61-85, 2019

Safha Maliyet Yönetimi

in: Maliyet Muhasebesi, ''Kalmış H'', Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.299-332, 2016

Episodes in the Encyclopedia